Havik – Boodschapper

Havik…
Boodschapper van de lucht,
omcirkel mijn dromen en breng me
de boodschap tijdens onze vlucht.

Havik is verwant aan Mercurius, de boodschapper van de goden. De kracht van Havik leert je opmerkzaam te zijn, naar je omgeving te kijken. Observeer het doodgewone in alles wat je doet. Het leven geeft je tekenen.

Het leven is de inwijding. Als je de Havikkaart hebt getrokken, dan krijg je op dit moment een aanwijzing over de magie van het leven. Deze magie kan je vervullen van de kracht om een situatie te boven te komen die je nu moeilijk vindt of die nu spanning oplevert. De toetssteen is je vermogen om de nuances waar te nemen van kracht die zich dichtbij schuilhoudt. Is kracht het talent waarover je beschikt, maar waar je geen gebruik van maakt? Vind je het altijd moeilijk om oplossingen te vinden omdat je de bredere visie van Havik bent kwijtgeraakt? Of stalt de Grote Geest een geschenk uit dat je slecht hoeft aan te nemen? Hebben de kleuren van de ochtend je tot scheppen geïnspireerd? Of heeft de somberheid van een huidige situatie je zo terneergedrukt, dat je niet meer in staat bent de stem te horen van de regendruppels die tegen je raam spatten? Let op! Je bent slechts zo krachtig als je vermogen om waar te nemen, te ontvangen en je mogelijkheden te benutten.

Waar hier een beroep op wordt gedaan, is een intuïtieve vaardigheid om de boodschap in de roep van Havik te bespeuren. Het snerpende van Havik’s roep dringt door tot de staat van onbewustzijn waarin je je bevindt en vraagt je naar de waarheid op zoek te gaan.

De Ouden herkenden deze magnifieke roofvogel als een boodschappen die berichten overbracht naar hun Pad op Aarde, de Goede Rode Weg, uit de wereld van de grootvaders en de grootmoeders die voor hen leefden. Als Havik zijn magische roep liet horen, was dat een teken om op te passen of om gewaar te zijn. Het kon de komst betekenen van een oorlogszuchtige stam, maar ook de geboorte van een kind aankondigen. De roep van Havik gaf aan dat de waarnemer zijn wakkerheid moest vergroten om een boodschap te ontvangen.

De kracht van Havik bestaat voor een groot gedeelte uit verantwoordelijkheidsgevoel. Haviksmensen hebben namelijk overwicht, zien het geheel. Havik lijkt niet op Muis, die alles door een vergrootglas ziet. Mensen met de kracht van Havik zijn zich bewust van voortekenen, van boodschappen van de geest, en van de kleur van het visitekaartje dat je hun drie maanden geleden gaf. Niets ontsnapt aan hun aandacht.

Als Havik boven je kaarten rondjes heeft gevlogen en erin is geland, dien je je bewust te worden van de tekenen in je leven; neem deze tekenen waar en aanvaard hen. Havik zou je kunnen leren dat je met beide handen een toekomstige gelegenheid moet aangrijpen. Havik zou je echter ook de boodschap kunnen brengen dat je je leven van bovenaf dient te bekijken, vanuit een hoger perspectief. Vanaf deze gunstige positie ben je misschien in staat om de toevalligheden te onderscheiden die je afhouden van de vrijheid om te vliegen. Denk eraan: Havik heeft een scherp oog en een moedig hart, want Havik vliegt dicht bij het licht van Grootvader Zon.