Helende Bloesem en Kleurenkaarten
De Helende Bloesem- en Kleurenkaarten van Ingrid S. Kraaz/ Wulfing von Rohr combineren de Bloesemremedies volgens Dr. Edward Bach met de helende kleuren, zoals gebruikt bij kleurentherapie. 

Paperback | 96 Pagina’s |2003

 bol.com Partner

Heel vaak vinden leken het moeilijk om nauwkeurig en met zelfvertrouwen de soort spirituele en emotionele gesteldheid te beschrijven zoals die precies op henzelf van toepassing is. Je hebt het gevoel dat meerdere uitleggingen juist zijn, en je kunt niet besluiten tot één of twee daarvan. Of misschien herken je jezelf in geen enkele van de formuleringen. Therapeuten worden vaak geconfronteerd met een patiënt, die niet in staat is zichzelf helder genoeg uit te drukken, maar die toch dringend behoefte heeft aan een snelle, ongecompliceerde eerste behandeling. 

De Helende Bloesem- en Kleurenkaarten bieden een directe, intuïtieve toegang tot, en een rechtstreeks inzicht in elke soort van genezing en herstel: de juiste vibratie! De voorkant van de kaarten met de illustraties van elke afzonderlijke Bach Bloesem, en de rug van de kaarten, met de helende en de meditatiekleuren, maken dat je je aangetrokken voelt tot één van de kaarten. En natuurlijk speelt het onbewuste daarbij ook een rol. In dit opzicht zijn de Bloesem en Kleurenkaarten te vergelijken met het Tarot. Het ‘principe’ dat iemand zich tegelijkertijd zowel mentaal als emotioneel focust op een probleem, een vraag of een thema en dan op dat zelfde moment één of meer kaarten trekt. De grote psycho-analist C.G. Jung noemde dit het ‘principe van de synchroniciteit’. 

Helende Kleuren 

Groep 1  Bij Angst GEEL Groep 2  Bij Onzekerheid  ROOD Groep 3  Bij Gebrek aan Interesse in het Hier en Nu   GEEL en TURKOOIS Groep 4 Bij Eenzaamheid GROEN Groep 5 Bij Overgevoeligheid BLAUW Groep 6  Bij Ontmoediging / Wanhoop ORANJE Groep 7 Bij Overbezorgdheid voor het Welzijn van Anderen  GROEN

Meditatie Kleuren en affirmaties: 

Groep 1 – Bij Angst

Affirmaties: 

 • God houdt van mij, en schenkt me de gave van zelfvertrouwen. Ik ben vol nieuwe hoop. 
 • Ik kan alle bagage van het verleden loslaten, Ik krijg nieuwe moed. 
 • Er is een bron in mij, waaruit ik de kracht put om mijn doel te bereiken.
 • Ik ben vol vertrouwen over de toekomst. Ik word geleid.
 • Elk leidt tot de volmaakte vorm, op de eigen manier.

Meditatiekleuren: 

Violet – Blauw – Wit of Goud
(lichamelijk-mentaal-spiritueel)

Groep 2 – Bij Onzekerheid

Affirmaties: 

 • Ik aanvaard de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven. Ik vertrouw op mijn innerlijke stem.
 • Ik vraag om innerlijke balans en helderheid. Ik blijf zeker in de beslissingen die ik neem.
 • Ik kan met mijn problemen omgaan. Ik ben moedig genoeg om langzaam te groeien zoals de natuur dat doet.
 • Het leven is een geschenk. Ik respecteer het en gebruik het goed.
 • Mijn leven heeft een doel. Gods kracht helpt om dit doel te bereiken.
 • Ik stel me open voor mijn intuïtie. Ik vertrouw mijn eigen ziel. 

Meditatiekleuren: 

Turkoois – Blauw – Olijfgroen 
(lichamelijk-mentaal-spiritueel)

Groep 3 – Bij gebrek aan betrokkenheid bij het hier en nu

Affirmaties: 

 • Ik maak zelf uit welke gedachten belangrijk zijn en vervolgens handel ik daar naar. 
 • Ik geniet van mijn fijne herinneringen. Ik doe elke dag moeite om anderen mensen gelukkig te maken. 
 • God heeft mij begiftigd met vrijheid. Ik gebruik deze vrijheid voor een mooi en creatief leven.
 • Ik heb er recht op me te ontspannen en te genieten. Ik laat nieuwe energie door me heen stromen.
 • Er is vrede bij mij van binnen. De harmonie daarvan brengt me in evenwicht van binnen en van buiten.
 • Een helder en blij licht helpt me om harmonie en vreugde te ervaren, en dat ook zelf uit te stralen.
 • Ik herken mijn patronen en mijn fouten. Ik ben bereid om daar iets nuttigs van te leren.

Meditatiekleuren: 

Groen – Goud – Goud of Wit 
(lichamelijk-mentaal-spiritueel)

Groep 4 – Bij Eenzaamheid

Affirmaties: 

 • Leven betekent geven en nemen. Ik kan liefde en ondersteuning geven en ik kan dat zelf ook ontvangen.
 • Alles heeft zijn tijd nodig. Ik ontspan me en stel me open voor de tijd die ik nodig heb.
 • Mijn beste vriend is mijn eigen ziel. Ik ben er helemaal één mee.

 

 

Meditatiekleuren:

Groen – Turkoois – Roze 
(lichamelijk-mentaal-spiritueel)

Groep 5 – Bij Overgevoeligheid voor ideeën en invloeden

Affirmaties:

 • Alle evolutieprocessen hebben stabiliteit nodig. Ik ben vol 
  liefde en tegelijk heel stevig.
 • Mijn taak in het leven is het waard om op waarde geschat te worden en heel bewust te worden nagestreefd.
 • Ik sta open voor uitwisseling met anderen en kan toch mijn eigen pad blijven volgen.
 • Het leven geeft aan ieder mens afzonderlijk. Ik sta open om te ontvangen wat me gegeven wordt.

 

Meditatiekleuren: 

Roze – Violet – Wit of Goud 
(lichamelijk-mentaal-spiritueel)

Groep 6 – Bij Ontmoediging en Wanhoop

Affirmaties:

 • God houdt van me en wil dat ik word wie ik kan worden door zijn genade en mijn inspanning.
 • Ik erken fouten als fouten. Ik ben er klaar voor om van volmaaktheid te genieten.
 • Ik luister naar mijn innerlijke stem en volg die. Ik mag loslaten en mezelf laten dragen door goddelijke kracht.
 • Mijn ziel vindt vertroosting in het goddelijke licht. Ik vergaar nieuwe energie om een meer bewust en gelukkig leven te leiden.
 • Ik voel energie in me en ben tegelijkertijd ontspannen en kalm. 
 • Ik adem alles uit wat donker, zwaar en onzuiver is. Ik adem 
  alles in wat helder, zuiver en blij is. 

Meditatiekleuren: 

Roze – Olijfgroen – Wit 
(lichamelijk-mentaal-spiritueel)

Groep 7 – Bij Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen 

Affirmaties:

 • Ik kan van mezelf houden. Ik erken dat ieder mens zijn of haar eigen levensplan moet volgen.
 • Ik laat mijn energie stromen en ik houd mijn geest open voor nieuwe impulsen die het leven me biedt.
 • Ik leer het onderscheid te maken tussen wanneer ik iets wel of niet moet aanpakken.
 • Ieder mens draagt de verantwoordelijkheid voor zijn of haar 
  eigen leven. Ik ben klaar om mijn verantwoordelijkheid te nemen.
 • De kleurrijke gevarieerdheid in het leven is een expressie van creatieve vreugde. Ik laat deze vreugde door me heen stromen.

Meditatiekleuren:

Turkoois – Wit – Goud 
(lichamelijk-mentaal-spiritueel)

Eerste hulp remedie – in noodgevallen 

Affirmatie: 

 • Ik vraag hulp en goddelijke leiding.

Meditatiekleuren: 

Violet – Wit – Goud 
(lichamelijk-mentaal-spiritueel)

Hoe gebruik ik de 39 meditatiekaarten?

Algemeen:

Op de voorkant van de kaarten vind je de 38 bekende bloesemillustraties plus de zogenaamde affirmaties, de hulp bij de meditatie en op één kaart vind je de eerstehulpremedie. Op de achterkant van de kaarten zijn drie meditatiekleuren gedrukt – één in het midden voor de meditatie voor spirituele gezondheid, daaromheen de kleur voor de meer mentale doelstellingen en de buitenste rand geeft de kleur aan voor voornamelijk de meditatie voor de lichamelijke gezondheid.

Affirmaties:

Voor elk van de Bach bloesemessences is er een affirmatie. Deze beschrijft in positieve bewoordingen datgene wat Dr. Bach in de classificatie van zijn 38 remedies (plus eerstehulpremedie) beschrijft en als disharmonie of als problematisch. Met andere woorden: affirmaties zijn waar je naar streeft. Zulke affirmaties, zulke woorden met kracht – gebruikt bij de meditatie – bevorderen het positieve denken en dus het genezingsproces. In een korte en bondige vorm bevatten de affirmaties die positieve gedachtekracht die de disharmonie van de geest, zoals die op de betreffende kaart beschreven staat, weer tot harmonie kan brengen. We weten dat gedachten, woorden, en gevoelens sterkte krachten zijn. Affirmaties werken met deze krachten om positieve vibratievelden of energievelden te creëren. Dit gebeurt tijdens de meditatie vanuit de bron van deze ‘woorden van kracht’. 

Meditatiekleuren:

Voor elk van de zeven hoofdcategorieën van de Bach bloesemessences worden 3 soms 4 speciale kleuren gegeven voor de lichtmeditatie. Deze meditatiekleuren helpen de fijnstoffelijke materie herstellen en ondersteunde de vibraties van de Bach remedie essences, in harmonie met de 7 hoofdcategorieën van geestesgesteldheid. Tot op zeker hoogte corresponderen deze kleuren met een vibratie die ofwel meer lichamelijk is, ofwel meer mentaal of spiritueel. De binnenste cirkel correspondeert met de vibratie van de remedie die spiritueel het meest effectief is, de middelste cirkel met de vibratie die mentaal het beste werkt, en de buitenste cirkel met de vibratie die vooral op lichamelijke niveau werkt. Kleurenmeditatie onder het motto ‘de juiste vibratie geneest’ heeft reeds vele malen de toets doorstaan. 

Praktische oefening als aanvulling op de meditatiekaarten:

Meditatie is de volledige diepe ontspanning van lichaam, geest, intellect en ziel, waar je – voor even – alle zorgen kunt loslaten, alle verdriet, verwarring van je gedachten, negatieve gevoelens en angst. De tijd die je hiervoor neemt of dat nou een paar minuten is of een half uur, is even vrij van eb en vloed van het harde werken van elke dag, en helpt zeer bij de regeneratie van lichaam, geest en ziel. De meeste mensen hebben tijdens de meditaties een soort gewaarwording, dat nieuwe dimensies van bewustzijn zich voor hen openen, dat een nieuwe kijk op uitdagingen en problemen voor hen ontsluierd wordt. Al mediterend hebben mensen ook vaak een gevoel alsof een nieuwe, onverwachte kracht in hen naar boven komt, een gevoel van ‘bijtanken’. 

Al eeuwenlang hebben mensen, die op deze manier bij zichzelf naar binnen gaan, al geweten dat meditatie ook kan genezen. Meditatie is niet de belofte van een ‘wonderbaarlijke genezing’ maar meer een grote hulp bij het in harmonie brengen van spirituele vibraties en bij het ontwikkelen van mentaal bewustzijn. Meditatie is een bijdrage aan de bevordering van het algehele herstel en genezing – van lichaam, geest en ziel – en dus ook van specifieke genezingsprocessen. De juist vibratie geneest!

Moderne technologie maakt het nu mogelijk om de verandering, teweeggebracht door meditatie, te meten in het lichaam, en vooral in de hersenen. Er is onder andere waargenomen – en intussen ook al gepubliceerd – dat, gedurende de meditatie: 

 • de circulatie zich stabiliseert,
 • er positieve effecten zijn op de stofwisseling,
 • er een natuurlijke ademhaling is, zonder verstoring door gedachten of door onregelmatigheden,
 • deze kalmeren, meer harmonische geestesgesteldheid ook psychosomatische effecten heeft op iemands gehele welzijn,
 • de hersengolven rustiger worden dan in de normale dagelijkse pieken van opwinden en spanning. Zij gaan over in ontspannen, harmonische vibraties, en deze bevorderen ontegenzeggelijk een positief leven, en creativiteit.

Meditatie oefening: 

 1. ga ontspannen en rechtop zitten
 2. zoek een affirmatie en een kleur uit of trek deze
 3. prent de affirmatie in je geheugen
 4. doe je ogen dicht, adem diep in door je neus en uit door je mond
 5. concentreer je op de affirmatie
 6. stel voor de gekleurd licht van boven af bij je naar binnen stroomt. Laat het er weer uit stromen door je voeten, je buik, het hart of je hele lichaam.
 7. let op de vibratie van het gekleurde licht in je
 8. concentreer je weer op de affirmatie. Bezie je gewaarwording en de effecten van de oefening.
 9. beëindig de meditatie met diep in en uitademen. 

ALS BESLUIT

Gezondheid is veel meer een vibratie van de ziel dan een fysiek meetbare lichaamsgesteldheid, die alleen ‘mogelijk’ is dankzij orthodoxe geneeskunst. Het Engelse woord voor gezondheid is health; health en holy stammen beide af van het Oud Engelse woord ‘hal’ en dat betekent gezond, heel, gelukkig. Gezondheid en heelheid zijn de essentie en de natuur van onze ziel. Wij allen leven vanuit en in een enkele, creatieve macht, door sommigen God genoemd, door anderen anders. Ons leven kan perfectie bereiken, een bewust in harmonie zijn met deze oorspronkelijke macht. Grote leermeesters van de mensheid, zoals Lao-tse, Buddha, Jezus Christus, Meister Eckhart, St. Germain, S. Hahnemann, Ramana Maharshi, Sant Darsha Singh, en zeker niet de minste Dr. Edward Bach, helpen ons dit begrip waarheid te laten worden, en zij herinneren ons daar altijd weer opnieuw aan. ‘Ziekte’ heeft een speciale functie in ons leven: als niets anders ons meer herinnert aan de bron en de bestemming van onze ziel, als we uit de creatieve harmonie gevallen zijn, dan stellen we ons zelf door (zelfgecreëerde, zelfveroorzaakte) ziektes taken die we niet langer kunnen negeren. Met de juiste vibratie – met de harmonie van krachten van de Hemel, de Spirit en de Aarde kunnen we ons leven vruchtbaarder maken, en dan lijden we minder – en hebben meer lief!

 bol.com Partner

De 38 Bach Bloesem Remedies