Helende Handen – met de juiste zorg zal het nieuwe zaad gaan groeien

Kernwoorden

  • Genezing
  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Succes

Beschrijving

Op het kunstwerk is de hand van een genezer te zien, die het zaad van genezing helpt ontkiemen. Gouden stralen van een zegenende zon of de goddelijke energie doen hun werk. Een krachtige witte eenhoorn blaast uit zijn neusgaten een blauwwitte levensadem. Deze levensadem geeft kracht aan de twee planten die aan het ontkiemen zijn. De plant in het midden komt voort uit het I-Tjingteken van het spijsvat. 

Een levensboom met bloeiende takken verbindt de hemel en de bovenkant van het kunstwerk met de wortels en de onderkant van de cirkel. De bergen zijn hoog en gekarteld. De zon is enorm groot. De rechte horizon is de scheidingslijn tussen hemel en aarde. De levensboom staat haaks op deze lijn. Horizon en levensboom vormen een kruis van evenwicht met even lange armen.

Boodschap

Genezing – Op deze kaart staan de aspecten van genezing en succes centraal. Heb je deze kaart getrokken, dan kan dat een sterke aanwijzing zijn dat je genezing nodig hebt en dat je dit gaat ontvangen. Er zijn hier verschillende, bijzondere symbolen die gaan helpen bij het werken met deze genezende energie. Zo is daar de mannelijke, ondersteunende hand van een dokter, hulpverlener of alternatieve genezer, die jou kan helpen om je eigen weg naar genezing te vinden. Genezing is in de kiem al aanwezig en het zelfgenezend vermogen groeit. 

Verantwoordelijkheid – Als je ervan uitgaat dat je jouw lichaam en geest in dit leven ontvangen hebt vanuit een hogere orde, dan heb je ook de verantwoordelijkheid om er goed voor te zorgen. Het is je toevertrouwd en je kunt het niet inruilen. In bijzondere gevallen betekent het trekken van deze kaart, dat je aanleg hebt om met het aspect van genezing te werken bij mensen, dieren, planten of de aarde zelf. Besef hierbij dat je een grote verantwoordelijkheid op je neemt wanneer je anderen helpt in hun  genezingsproces. Zorg dat je voldoende informatie bezit en het juiste inzicht. Oordeel niet te snel en train naast je verstand ook je intuïtie. 

Vertrouwen – Onderaan de afbeelding is het Chinese I-Tjingteken van het spijsvat te vinden. Dit is een krachtig teken van groot succes en dubbel geluk, maar het kan ook gemoedsrust of voorspoed brengen. Wanneer je succes of genezing ontvangt, of dit aan anderen bezorgt, dan is het van belang om bescheidenheid en dankbaarheid te tonen.

Gaat dit over je werk, wees dan blij met het succes dat je krijgt, maar hecht er niet aan. Sta los van je succes, zoals je ook los wilt staan van irritaties en stress. Neem op je levenspad alleen die taken op je, die jij aan kunt. Dan werk je genezend voor jezelf en heb je de juiste gemoedsrust om ook anderen te kunnen helpen.  

Als je voelt dat deze kaart over je relatie gaat, wees dan bewust dankbaar dat je een relatie hebt. Wees zo eerlijk mogelijk. Dat geeft uiteindelijk genezing, ook als er soms tijden zijn dat het niet gaat, zoals jij dat zou willen. Laat in de relatie niet het materiele, maar het spirituele een wegwijzer zijn, waarbij je elkaar respecteert en stimuleert om het eigen levenspad te bewandelen. Als je alleenstaand bent, concentreer je dan op de geestelijke ontwikkeling die bij je past. Hiermee geef je je zielsaspect genezing, hetgeen gaat doorwerken in de rest van je leven. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De hand van de genezer – op de kaart, is het kanaal dat het gouden licht van de zon ontvangt en het nieuwe zaad doet groeien. De hand is omhullend, ondersteunend en komvormig. Dit zijn aspecten van het vrouwelijke. De masculiene hand en de gouden zon staan hier symbool voor het mannelijke. Zo komen mannelijk en vrouwelijk in dit symbool van genezing samen. Echte genezing en harmonisatie vinden plaats als de mannelijke en vrouwelijke essentie in evenwicht zijn in ieder mens. 

Het ontkiemende zaad – bevindt zich in de hand van de genezer. Ook is er een ontkiemend zaad te zien aan de voet van de boom, tussen de wortels. Hier groeit een nieuwe plant uit de eeuwenoude wijsheid van de I-Tjing. Steeds wordt het zaad van de boom doorgegeven. Zo is op aarde al sinds het bestaan van de mensheid de kunst van het genezen, de geneeskunst, doorgegeven.

De eenhoorn – was in de Middeleeuwen en al ver daarvoor, een symbool van genezing en zuivering. In middeleeuwse verhalen doopt de eenhoorn zijn hoorn in het water dat vergiftigd is. De andere dieren wachten tot de eenhoorn komt drinken en zijn hoorn in het water doopt. Het water wordt hierdoor gezuiverd (verhaal ui 1573). Men geloofde stellig dat de hoorn van de eenhoorn genezing bracht. 

Je vindt een afbeelding van een eenhoornhoofd boven veel apotheken in bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk. Ook in Nederland, in Den Bosch, bevindt zich een prachtige gouden eenhoorn boven de apotheek op de Grote Markt. In het Utrechtse museum in de Agnietenstraat is een lange hoorn te zien van de eenhoorn, die ooit door koning Olaf van Noorwegen aan de stad Utrecht gegeven werd. 

De spiraalvormige witte hoorns, die op het strand van Noorwegen gevonden werden, waren afkomstig van de narwal. Dit is een vis met één lange spitse hoorn. Men geloofde dat deze hoorns van de mythische eenhoorn afkomstig waren. Het poeder werd gebruikt tegen alle ziekten. Koningen en prinsen bezaten het, zo wordt beschreven in een geschrift uit 1610.

De bloeiende boom – staat symbool voor een nieuw begin, voor het ontluiken van nieuwe mogelijkheden. Genezing is op komst en zal een belangrijke rol spelen. De boom staat in veel culturen symbool voor de communicatie tussen de hemel en de aarde. Verbinden wij ons met een boom, door deze bijvoorbeeld vast te houden, dan ontstaat er vrijwel altijd een betere verbinding van onze kruin naar onze voeten, dus van de hemel naar de aarde. 

De boom laat zijn leeftijd zien met zijn jaarringen. Zo heeft hij contact met het aspect van de tijd. De boom groeit, bloeit, draagt vrucht, plant zich voort en sterft af. Zo wordt ons de eeuwige cyclus van al wat leeft getoond, wat de boom verbindt met de eeuwigheid. In het oude Sumerie dat bij de Eufraat en de Tigris lag, waar ook ons bijbelverhaal over de boom van Adam en Eva vandaan komt, is de levensboom het symbool voor kosmische vernieuwing, en daarmee staat ze natuurlijk voor genezing. 

Het spijsvat uit de I-Tjing – wordt ook wel de kookpot genoemd. Het symbool van het spijsvat staat voor groot succes of het dubbele geluk. In huis was de kookpot het symbool van materiele welvaart. In de tempel wat het spijsvat een symbool voor het ontvangen van het geestelijke leven. Een mens krijgt gemoedsrust, succes of voorspoed als het materiele leven is ondergeschikt aan het geestelijke leven. De eenhoorn op de afbeelding blaast zijn adem in het spijsvat. In de Chinese mythologie is de eenhoorn de Ki-Lin. Hij is de leider van alle dieren en hij is zo zachtaardig dat hij zijn voeten hoog optilt als hij loopt, zodat hij niets zal verwonden wat kleiner is. Hij heeft een stem als een heldere bel. 

De blauwe bergen – aan de horizon zijn puntig en steil. Zij zijn als de steile rotspunten op Chinese prenten. Van dat soort bergen is al het zachte materiaal afgesleten en is alleen de kern blijven staan. Dit staat symbool voor sommige levensprocessen. Soms is het nodig om tot de kern en de oorzaak van iets door te dringen, dan kan de reden van de disharmonie gevonden worden en kan je tot werkelijke genezing komen.