Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus: de Engel van spirituele alchemie.
De hoofdkaart voor geheimen, wijsheid en kracht.

Hermes Trismegistus is de Engel van spirituele alchemie. Zijn naam betekent Drie Maal Groot want hij bezit de drie delen van wijsheid. Hij onderricht de door God gegeven kracht van de wil en geest en de heilige wet van drie, die in religie en wetenschap steeds weerkeert (zoals in de Heilige Drie-eenheid en geest, lichaam, ziel).

Dit is de kaart van wijsheid. Een zeer krachtige kaart, want wijsheid is altijd bij ons en zal ook altijd bij ons blijven, net als het symbool van de met elkaar verbonden slangen kent wijsheid geen begin en geen einde. Uw verlangen naar wijsheid voert u over mystieke paden naar geheime kennis. Het is tijd om de kennis die u in vorige levens hebt opgedaan in herinnering te roepen. 

Hermes Trismegistus vraagt u om alleen te werken voor het hoogste goed en geen schade toe te brengen aan anderen en dat u blijft handelen met eerlijke bedoelingen. U zult opnieuw psychische krachten verwerven en u misschien aangetrokken voelen tot een van de mysteries: kristallen, etherische oliën, heling, oude beschavingen. 

Wees u ervan bewust dat u zich in een proces van spirituele alchemie bevindt. Zoals lood werd omgevormd tot goud door de oude alchemisten, zo bevestigt Hermes Trismegistus dat u zich beweegt van uw Lagere naar uw Hogere Zelf door de herontdekking van uw eigen persoonlijke wijsheidspad. Het gaat hier om ware rijkdom, want deze wijsheid voert naar innerlijke vrede.

Lees ook: Geheim Egypte