Hert – Zachtheid

Hert… zo lief
en zacht ben je.

De bloem van goedheid,
een omhelzing van verre.

Op een dag hoorde Jong Hert dat Grote Geest hem riep vanaf de top van Heilige Berg. Jong Hert ging onmiddellijk op pad. Het wist niet dat een verschrikkelijke demon de weg naar de woonplaats van Grote Geest bewaakte. De demon probeerde alle wezens van de schepping weg te houden bij Grote Geest. Hij wilde dat alle schepselen zouden denken dat Grote Geest met rust gelaten wilde worden. Daardoor zou de demon zich machtig voelen; hij zou in staat zijn om alle schepselen angst in te boezemen.

Jong Hert was helemaal niet bang toen het op de demon stuitte. Dit was merkwaardig. De demon was het archetype van alle afstotende monsters die er ooit bestaan hebben. De demon ademde vuur en rook uit en maakte walgelijke geluiden om Jong Hert bang te maken. Elk normaal wezen zou gevlucht zijn of ter plekke dood zijn gebleven van angst.

Jong Hert echter zei vriendelijk tegen de demon: ‘Laat me er alstublieft door. Ik ben op weg naar Grote Geest.’

De ogen van Jong Hert waren vol liefde en mededogen voor deze uit zijn krachten gegroeide bullebak van een demon. De demon was verbijsterd door het gebrek aan angst van Jong Hert. Hoe hij zijn best ook deed, hij kon Jong Hert niet bang maken, omdat de liefde van Jong Hert tot zijn gepantserde, lelijke hart was doorgedrongen.

Tot groot ongenoegen van de demon begon zijn steenharde hart te smelten en zijn lichaam kromp tot het formaat van een walnoot. De volhardende liefde en zachtheid van Jong Hert hadden de demon doen smelten. Dank zij deze zachtheid en zorgzaamheid, belichaamd door Jong Hert, is de weg nu vrij voor alle kinderen van Grote Geest om Heilige Berg te bereiken zonder dat hun weg geblokkeerd wordt door de demonen van angst. 

Hert leert ons de kracht van zachtheid te gebruiken om de harten en geesten te raken van gewonde wezens die proberen ons weg te houden van Heilige Berg. Om zachtheid en veiligheid te scheppen voor hen die vrede zoeken, dienen zowel het licht als het duister, gesymboliseerd door de lichte en donkere vlekken op de huid van Jong Hert, bemind te worden.

Als Hert zijn zachte neus vandaag in je kaarten heeft gestoken, wordt van je gevraagd de zachtheid van geest te vinden die alle wonden heelt. Houd ermee op anderen te willen veranderen en bemin hen zoals ze zijn. Pas zachtheid toe op je huidige situatie en word als een zomers briesje: warm en zorgzaam. Dit is het gereedschap dat je wordt aangereikt om uit het dilemma te komen waarin je momenteel verkeert. Als je het gebruikt, zul je contact maken met Heilige Berg, je centrum van sereniteit en Grote Geest zal je leiden.