Het Astro Liefdes Orakel – Dromen

Het kan zeer frustrerend zijn om te moeten vaststellen dat een duurzame versmelting met je geliefde onmogelijk is. Onverbiddelijk worden we erop gewezen dat we nog steeds twee aparte wezens zijn. Als wij dit punt hebben bereikt en de ander met een heldere blik kunnen bekijken, kan de afnemende verliefdheid veranderen in ware liefde. Als we van de ander kunnen houden zoals hij werkelijk is – met al zijn ongerijmdheden – en hem bovendien als een zelfstandig wezen kunnen accepteren, dan is de kans op een duurzame relatie groot. Veel relaties eindigen echter op dit punt, wanneer we beseffen dat de bruisende feestnacht is afgelopen. En in het genadeloze licht van de ochtend is het dan tijd om een beslissing te nemen: willen we met de waarheid leven, of willen we wachten op de volgende feestnacht waarin het hele spektakel opnieuw kan beginnen. Als we ervoor keizen de werkelijkheid een kans te geven, kunnen we leren dat het wel mogelijk is om het visioen van een duurzame liefde te verwerkelijken. Dat kan echter alleen als we beseffen dat we er iets voor moeten doen. Wie gaat zitten en verwacht dat het de hele dag rozen zal regenen, kan naar alle waarschijnlijkheid wachten tot Sint Juttemis. Het scheppen van een liefdevolle relatie is een creatieve daad waarin beide partners voortdurend het beeld van hun relatie schilderen. Zonder discipline is het scheppen van een twee-eenheid onmogelijk. Als we dit niet beseffen zal dat al gauw bij een van de twee tot teleurstelling lei9den, en wellicht zelfs bij alle twee. Een liefdesrelatie is als ene tuin, waar we ook de grond bewerken en bemesten zodat het zaak kan rijpen. Wie slechts één of twee keer water geeft wanneer er droogte heerst, zal niet veel voedzaams kunnen oogsten. 

Meer weten? Bestel dan snel!

 Het Astro Liefdes Orakel + 69 full-colour kaarten
Het Astro Liefdes Orakel + 69 full-colour kaarten
C. Esser
bol.com Partner

Bron: Bol.com©Loes Raaphorst 10/2006