Het Astro Liefdes Orakel – Scheiding

Dit kan het einde van een relatie betekenen die in de huidige vorm geen overlevingskansen meer heeft. De omstandigheden dwingen je tot handelend optreden. De aard van je samenlevingsvorm is veranderd. Je voelt instinctief aan dat het einde van een cyclus bereikt is. Ook als dit behoorlijk bedriegend klinkt, moet je je ervan bewust zijn dat ieder einde ook het begin van iets nieuws betekent. Dit nieuwe begin kan de vorm van een nieuwe relatie aannemen, maar ook de transformatie van een bestaande relatie betekenen. Ik bedoel daarmee dat door het actief identificeren van storingen en het bewust aangaan van confrontaties, een positieve verandering kan worden bewerkstelligd. Vaker kiest men echter voor een scheiding. Of we worden door de ander verlaten, of we stappen zelf uit de relatie. Als wij de andere verlaten, bevinden we ons in een sterkere positie dan de ander, die de passieve rol op zich neemt. Omdat dat bepaald geen begerenswaardige rol is, kan het gebeuren dat wij overhaast beslissen de ander te verlaten, om te voorkomen dat die ons voor is en wij zelf een afwijzing moeten incasseren. Dit gedragspatroon ontwikkelt zich reeds vroeg in de menselijk ziel, als belangrijke mensen uit onze kindertijd er om de een of andere reden opeens niet meer zijn. Deze vroege ervaring kan ertoe leiden dat we een voortdurende onzekerheid met ons mee dragen, waardoor we onbewust situaties aantrekken waarin deze ervaring zich herhaalt. We stoten liever een ander voor het hoofd dan zelf te worden geraakt. In deze periode kan dit gedragspatroon weer boven komen drijven. Ga er voor de verandering eens over nadenken of je vertrek de situatie inderdaad zou verbeteren, of dat je alleen vertrekt uit angst om de ander te verliezen. 

Meer weten? Bestel dan snel!

 Het Astro Liefdes Orakel + 69 full-colour kaarten
Het Astro Liefdes Orakel + 69 full-colour kaarten
C. Esser
bol.com Partner

Bron: Bol.com©Loes Raaphorst 11/2006