Het Hiernamaals – De Chinese Zienswijze

Volgens de Chinezen gaan alle zielen naar de hel. Daar worden ze gelouterd van hun zonden en voorbereid op hun wedergeboorte als nieuwe mens. Het Chinese concept van het hiernamaals is een combinatie van boeddhisme, confucianisme en taoïsme. Deze religies hebben een grote invloed op de voorstelling van elven en dood gehad en verschillende gemeenschappelijke ideeën over het lot van de ziel met betrekking tot boetedoening, loutering en wedergeboorte. In het hiernamaals wordt de ziel gereinigd van de in het leven gepleegde zonden. Daarna volgt een wedergeboorte op aarde – in een nieuw lichaam en met een nieuw lot. De kwaliteit van het nieuwe leven is afhankelijk van de daden in het oude!

Meerdere hellen

Details met betrekking tot het Chinese hiernamaals variëren afhankelijk van het aandeel van de drie filosofieën en de plaatselijke folklore. Het ‘purgatorium’ valt daarom onder uiteenlopende goden en het aantal hellen dat de ziel moet doorlopen, varieert van tien tot achttien. 

Fortuinlijke zielen ontmoeten na hun dood Ti-Tsang Wang, de God van genade.

De glimlachende god van genade

In een van de tien rijken van de hel maken fortuinlijke zielen kennis met Ti-Tsang Wang, God van genade en omschreven als glimlachende monnik. Zijns taf is versierd met metalen ringen en ene reusachtige parel die zijn pad verlicht. Oorspronkelijk was hij een brahmaanse priester, maar hij bekeerde zich tot het boeddhisme. Ti-Tsang Wang bereikte de verlichting, maar deed er afstand van om af te dalen naar de hel en zielen te redden van de duistere god Yen Lo Wang. Hij werd een Boeddha met bijzondere macht over de zielen van de doden. Het licht van zijn parel kon een ziel helpen ontsnappen en zelfs reïncarnatie overbodig maken. 

Het Chinese hiernamaals

Tenzij u het geluk heeft te worden geselecteerd voor het gouden rijk van het Westen of het zilveren rijk van het Zuiden, zal uw ziel ten minste tien helse beproevingen moeten doorstaan. Na de dood verlaat de ziel het lichaam om naar Feng Du te gaan – het dodenrijk. Dit is geen mythische ondergrondse vuurzee, maar een reusachtige berg waarover Yen Lo Wang heerst, de onverzoenlijke koning van de hel. Het is een complexe doolhof die uit een groot aantal niveaus bestaat. Meestal worden er tien van beschreven.

De tien hellen

Over de eerst hel heerst Qin Quang Quang. Hier wordt de ziel beoordeeld op de zevende dag na zijn dood. Een uitzonderlijk goed en spiritueel mens wordt naar de Gouden Brug gebracht en gaat over naar het rijk van de eeuwige vreugde in het Westen. Mensen die respect voor hun ouders hadden en zich goed hebben gedragen, worden naar de Zilveren Brug gebracht en gaat over naar het rijk van het Zuiden, waar mensen niet wedergeboren hoeven te worden. Zondaars worden naar een van de andere hellen gestuurd.

De middelste niveaus van Feng Du (twee tot en met acht) zijn gereserveerd voor het uitvoeren van straffen. De tweede hel is die van Qu Jiang Wang, waar lasteraars en overspeligen worden gestraft. De derde hel is van Song Di Wan, waar respectlozen, rovers, moordenaars en intriganten naartoe gaan. Over de vierde hel heerst Wu Guan Wang. Hier worden maagdenverkrachters, mensen met weinig respect voor hun ouders en graanverspillers gestraft. De zesde hel, van Bian Chen Wang, is voor dierenbeulen, mensen die hun persoonlijke hygiëne verwaarlozen en leraren die hun leerlingen hebben misbruikt. De zevende hel is van Tai Shan Wang. Brandstichters en mensen die anderen tot misdaden uitlokken komen hier terecht. Hel nummer acht, van Ping Deng Wang is voor de atheïsten.

Het laatste oordeel

In de negende hel, van Du Shi Wang, worden zielen aan hun zonden herinnerd. Vervolgnes krijgen ze, om alles te vergeten, kruidenthee van de godin Meng. Hierna gaan ze over naar de tiende hel van Zhuang Lun Wang, waar ze op hun wedergeboorte worden voorbereid. 

Wijsheden

Elk helniveau heeft een motto dat de ziel moet voordragen alvorens naar het volgende over te gaan:

  1. Hier worden goede en slechte daden afgewogen.
  2. Goed ontmoet goed, kwaad ontmoet kwaad.
  3. Zondigen in het leven betekent zwaar gestraft in de dood.
  4. Waarom kwaad doen? Doe goed en u wordt gered!
  5. Goed en kwaad coëxisteren alleen op aarde. De hemel is helder en licht.
  6. Zelfs een held kan Wu Chang, de boodschapper van de dood, niet ontlopen.
  7. Als u bij leven niet zondigde, waarom vreest u dan straf in de dood?
  8. Werk eerlijk voor aanzien en deugdzaamheid. Treed de hemel rechtschapen tegemoet.
  9. Voor de slechte mens is iedereen bang, maar de hemel is niet bang. De goede mens wordt bedrogen, maar de hemel bedriegt niet.
  10. Hier komen en gaan menselijke geesten – het keerpunt van leven en dood.

Bron MBS ©Loes Raaphorst 01/2006