Het Hiernamaals – De Hindoeïstische Zienswijze

In plaats van naar een hemel of nirvana te streven, geloven Hindoes dat de mens voorbestemd is te reïncarneren totdat de verlichting is bereikt. De hindoeïstische religie leert dat de dood niet het einde van het leven is. De ziel gaat niet naar een hiernamaals, maar wordt steeds herboren. Dit concept is gebaseerd op het geloof dat de tijd cyclisch is Mensen worden geboren, sterven en komen vervolgens in een nieuw lichaam terug – totdat een toestand van verlichting is bereikt en er geen noodzaak tot reïncarnatie meer bestaat. Deze cyclus van geboorte en dood wordt Samsara genoemd, en de toestand van verlichting heet Moksha. 

Doe wat u wilt dat u geschiedt

De karmawetten bepalen waar en door wie u in het volgende leven op de wereld wordt gezet. Een voorbeeld van karma is het gezegde: ‘wat men zaait, zal men oogsten’. Als u een goed mens bent zal dat in uw volgende leven tot uitdrukking komen. 

Herinnering aan het verleden

Sommige mensen beweren zich vorige levens te herinneren. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die, als ze voor het eerst een bepaalde plaats bezoeken, zich herinneren er te hebben geleefd. 

Wie was u vroeger?

Gespecialiseerde hypnotherapeuten helpen mensen om zich een vorig leven te herinneren. Deze methode, die regressie wordt genoemd, neemt u via uw huidige leven mee naar uw geboorte en vervolgens naar levens die u hiervoor heeft geleefd. U kunt hierdoor ontdekken wat u in dit leven zou moeten leren en waarom u in bepaalde situaties terecht bent gekomen. Het kan zinvol zijn om dit te begrijpen – zolang u maar niet vergeet in het heden te leven!

Het hindoeïstische hiernamaals

De sleutel tot het na de dood te volgen pad is karma. U bereikt uiteindelijk de verlichting door in elk leven uw spirituele zelf te verbeteren. Het hindoeïsme leert dat dood en wedergeboorte vergelijkbaar zijn met de manier waarop u vuile kleren uittrekt en schone aantrekt. De ziel is een eeuwig licht, en een lichaam is niet meer dan een kledingstuk voor de geest. Omdat het lichaam als tijdelijke woonruimte voor de ziel wordt gezien, is de dood geen angstig vooruitzicht. 

Karma vasthouden

Door te beseffen dat het leven niet eindig is en door het hoogste in uzelf na te streven, vergaart u wijsheid en spirituele kennis. Het doel van de hindoeïstische religie is het leiden van een zo constructief mogelijk leven. U bouwt hiermee positief karma op waardoor uw volgende leven beter zal zijn dan het huidige. Uiteindelijk zal het wiel van karma ophouden te draaien. Na de dood slaat uw ziel de indrukken en gedachteprocessen op die u gedurende uw leven verzameld heeft. Ze worden meegenomen naar uw volgende leven. Daarom kunt u door regressietherapie vorige levens ervaren. 

Vrede

Om negatief karma te vermijden, streeft een hindoe ernaar om eventuele problemen en conflicten vóór de dood op te lossen. Belangrijke hulpmiddelen zijn het uitvoeren van rituelen en het bezoeken van heilige plaatsen voor yoga en meditatie. Door de goddelijkheid in uzelf en anderen te erkennen, worden vriendelijkheid en compassie gemakkelijker. Het ultieme doel van het hindoeïsme is het besef dat Atman, de menselijke ziel, in feite dezelfde is als Brahman, God. Dit resulteert in een toestand van volledige vrijheid en gelukzaligheid, waardoor reïncarnatie op aarde niet langer nodig is. Het opperste doel van een hindoe is dus verlichting van de ziel. 

Stervensriten

Wanneer een hindoe stervende is, wordt zachtjes een mantra gezongen om het sterven te verlichten. Op het voorhoofd wordt heilige as of sandelhoutpasta aangebracht en in de mond wijwater en rijst. Familieleden komen afscheid nemen en zingen liederen. Na de uitvaart ceremonie wordt het lichaam gecremeerd. Vervolgens neemt iedereen een bad, waarna het huis wordt schoongemaakt. Op de plaats waar het lichaam opgebaard lag, worden een lamp en een kan met water neergezet. Het water wordt dagelijks ververst. Na een aantal dagen nuttigen de familieleden gezamenlijk de favoriete maaltijd van de overledene. Er wordt ook een portie bij een foto van de overledene geplaatst. Op de 31ste dag wordt een herdenkingsdienst gehouden. Deze wordt jaarlijks herhaald, zolang er nog zonen in leven zijn. 

Bron  MBS©Loes Raaphorst 04/2006