Het Labyrint van Melchisadec

Het Labyrint van Melchisadec.
De kaart van heelheid en voltooiing.

Deze kaart vertegenwoordigt een symbolische reis naar het middelpunt van uw wezen – een reis van inwijding die leidt tot heelheid. De kaart toont het oude zevenbochtige labyrint, met maar één pad naar het centrum en met maar één keuze. Dit is het wel of niet accepteren van de inwijding die de tocht biedt. Dit is het pad van het licht dat naar uw diepste bewustzijn voert. U wordt uitgenodigd dit pad te kiezen, teneinde op te gaan met uw ware zelf en heel te worden.

Het heilige getal zeven vindt u terug in de zeven poorten van de levenskracht (de zeven chakra’s en zeven hoofdklieren), de zeven kleuren van de regenboog, zeven muzieknoten en de zeven spirituele bestaansniveaus. Ze hebben allemaal harmonische verhoudingen en zijn vervat in de heilige meetkunde. De structuur van dit oude, mystieke labyrint correspondeert met de heilige zeven. 

Als u de tocht naar het hart van het labyrint maakt, ervaart u ook die configuratie en verandert subtiel uw bewustzijn. Melchisadec vertelt u, via de sleutel in zijn kelk, over het magische mysterie van dit labyrint. Hij nodigt u uit het zo te tekenen, planten of scheppen dat u het pad naar het licht kunt volgens. Hij leidt u ook naar de Merkaba, het middel om op te stijgen naar de Hemel, en herinnert u eraan dat licht licht zoekt.