Hond – Trouw

Hond…

Je bent zo nobel.
Jouw vriendschap duurt altijd.
Jouw kracht is de kennis,
dat niets oprechte vrienden scheidt.

Alle Indianenstammen uit het zuidwesten en de Great Plains van Noord-Amerika hielden Honden. Deze prachtige dieren waarschuwden als er gevaar dreigde en hielpen bij de jacht. Op lange winteravonden verschaften ze warmte. De hondenstam heeft natuurlijk vele leden, maar bij de eerste Honden van de Indianen ging het meestal om half wilde exemplaren. Dit nam echter niet weg dat zij hun eigenaars hun aangeboren trouw betoonden.

Hond is door de eeuwen heen beschouwd als dienaar van de mensheid. Mensen met de kracht van Hond staan gewoonlijk anderen, of de mensheid als geheel, op de een of andere manier ten dienste. Hond is het teken van degene die aan liefdadigheid dot, de filantroop, de verpleegkundige, de therapeut, de dominee en de soldaat.

Hond was de dienaar-soldaat die de tenten van de stam behoedde voor een verrassingsaanval. Tot de kracht van Hond behoort de liefhebbende zachtheid van een beste vriend en de half wilde beschermers-energie die noodzakelijk is voor de afbakening van gebied. Net als Anubis, de jakhals uit de Egyptische mythologie, is de Hond een bewaker. Door de eeuwen heen is Hond de bewaker van de hel geweest en van oude geheimen en verborgen schatten. Ook baby’s werden altijd door hun moeders aan Hond toevertrouwd, zodat zij konden koken of op het land werken. Hond heeft achting voor zijn gaven en is trouw aan het vertrouwen dat in zijn zorg wordt gesteld.

Als je de kracht van Hond onderzoekt, kom je er wellicht achter dat je tedere persoonlijke herinneringen hebt aan het huisdier dat je als kind had en waarvan je veel hield. De boodschap die Honden je proberen te geven, is dat je grondig naar je gevoel van dienstbaarheid moet kijken. Hond-achtigen zijn waarlijk op dienstverlening gericht. Ze Zijn verknocht aan hun eigenaars en hebben een besef van trouwe dat voorbij gaat aan de manier waarop ze worden behandeld.

Als er tegen Hond is geschreeuwd, os als hij is geslagen, geeft hij nog steeds liefde aan degene die hem zo slecht heeft behandeld. Dit doet hij niet uit domheid, maar uit diep en meedogend begrip voor de menselijke tekortkomingen. Het is alsof er een tolerante geest huist in het hart van elke hondachtige, die alleen maar vraagt om van dienst te mogen zijn.

Soms zie je Honden waaruit de trouw geslagen is. Zij krimpen ineen en huilen bij de geringste blik van afkeuring, maar dit is niet hun normale aard. Sommige hondenrassen zijn zelfs tegen hun aard in afgericht om wreed en gemeen te zijn. Deze rassen hebben uit een gevoel van dienstbaarheid de agressieve neigingen van hun eigenaars overgenomen. Hun genetisch geheugen is gemanipuleerd.

De kracht van Hond vraagt je te kijken of je besef van trouw te lijden heeft onder je behoefte aan goedkeuring. Als je de Hondkaart hebt getrokken, moet je eens nadenken over een aantal vragen, afhankelijk van de situatie waarover je iets vraagt.

  1. Ben ik kort geleden vergeten dat ik trouw moet zijn aan mijn persoonlijke waarheid in het leven?

  2. Is het mogelijk dat roddel of de meningen van anderen mijn trouw aan een bepaalde vriend of groep hebben aangetast?

  3. Heb ik een trouwe vriend verloochend of genegeerd?

  4. Ben ik trouw geweest aan mijn doelen?