Hypnose Technieken – verschijnselen

Hypnose verschijnselen

Tijdens een hypnose kunnen zich soms intense verschijnselen voordoen die misschien vreemd lijken, maar u veel inzicht kunnen geven in uw emotionele welzijn. Een paar voorbeelden van zulke verschijnselen:

Amnesie

Uw geest vergeet voortdurend dingen, om te voorkomen dat u getraumatiseerd raakt door alles wat u meemaakt. Door uzelf te leren hoe u kunt vergeten, kunt u selectief ongewenste ervaringen uit uw geest verdrijven.

Analgesie

Bij deze techniek raakt een deel van het lichaam verdoofd, puur door wilskracht. Op die manier kan men zelfs operaties uitvoeren zonder verdoving. 

Catalepsie

Een staat waarbij de geest helemaal in zichzelf keert en alles vergeet. Als u de arm van iemand met catalepsie optilt, zal de arm in die houding blijven staan.

Dissociatie

Dissociatie treedt op als het bewustzijn losraakt en het onderbewustzijn observeert. Dit gebeurt vaak bij routinezaken, bijvoorbeeld als u met de auto een vertrouwde route rijdt. Uw bewustzijn dwaalt af, terwijl uw onderbewustzijn het overneemt.

Extreme ontspanning

Hierbij voelt u zich zo ontspannen dat u zich niet meer kunt bewegen. Veel mensen ervaren dit als prettig. Vaak vallen ze vervolgens in een diepe slaap.

Progressie

Bij progressie bekijkt u zichzelf vanuit de toekomst. Een voorbeeld: weet u niet of u van baan moet veranderen, vraag uzelf dan af hoe het zal zijn om over 10 jaar nog op uw huidige plek te zitten. Uw eerste reactie geeft het antwoord.

Regressie

Bij regressie roept u een levendige herinnering op die u opnieuw beleeft.

Tijdvervorming

Hiervan is sprake als u het gevoel heeft uren onder hypnose te zijn geweest, terwijl er in werkelijkheid slechts een paar minuten zijn verstreken. U voelt zich hierbij gedesoriënteerd. 

Bron  MBS ©Loes Raaphorst 05/2006