Impatiens – Reuzenbalsemien – Impatiens glandulifera 

Voor ongeduldige mensen, snel in denken en handelen, die zichzelf steeds een hoog werktempo opleggen en geen begrip opbrengen voor het trage functioneren van anderen. Ze zijn heel snel geïrriteerd of geprikkeld bij de minste kritiek, ten gevolge van een continue geestelijke spanning. In hun impulsiviteit nemen ze soms overhaaste beslissingen waardoor te vermijden ongevalletjes gebeuren.

Negatief: ongeduldig, jachtig en prikkelbaar

  • Voor mensen die steeds haast hebben, draaien op een hoog toerental, moeilijk kunnen afwachten 
  • Voor personen die steeds de indruk hebben dat iedereen in hun omgeving traag is; ze werken daarom het liefst alleen in hun eigen tempo en willen graag onafhankelijk zijn 
  • Voor personen met nerveuze gebaren zoals; op stoel heen en weer schuiven, vingers laten kraken, aan het haar prutsen 
  • Voor hen die te snel eten en spreken 

Positief: begripsvol, geduld en zachtmoedigheid

  • Voor personen die zinnen van anderen afmaken omdat deze naar hun gevoel te traag uitgesproken worden 
  • Voor personen die iemand anders het werk uit handen nemen 
  • Voor hen die zelfs bij tactvol geuite kritiek snel opvliegen, maar ook weer snel bedaren 
  • Bij plotselinge spanningspijn of -krampen vooral in de nek en schouders 
  • Voor hen die vaak tactloos hun kritiek spuien 
  • Voor hen die gemakkelijk ongevalletjes oplopen door hun haast 

Bron: Anthémis