In Liefde zal men wederkeren – Loes van Loon

2-3 werkdagen
Paperback | 284 Pagina’s | Uitgeverij Petiet | 2004 
ISBN: 9789075636475

 bol.com Partner

Persoonlijke ervaring:

Ik heb het uit!!! Het derde boek van Loes van Loon!! Oh wat heb ik weer genoten van alles wat er verteld werd en wat heb ik veel geleerd! Het is ongelooflijk, maar ook nu weer heb ik heel veel uit het boek meteen kunnen gebruiken. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor cliënten van de Regenboog en JouwBalans. Zaken die je ‘zelf wel weet’ worden ineens veel duidelijker uitgelegd zodat, in ieder geval bij mij, het kwartje ineens op z’n plek valt. Ik heb ook dit keer gezocht naar een fragment uit het boek, maar ik kon niet kiezen 🙂 Dus oordeel zelf maar…

Fragmenten:

Beschrijving:

Dit is alweer het derde boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes. De derde klas zou je misschien kunnen zeggen, want vele onderwerpen die in de eerste twee boeken aan de orde zijn gekomen, worden hier verder uitgediept. En zoals we inmiddels gewend zijn, gaat het weer over concrete onderwerpen, die besproken worden op een manier waar je daadwerkelijk iets aan hebt als je hier op aarde leeft.

Toch is dit derde boek anders. Dit keer is namelijk niet alleen Hebenes aan het woord. Dit boek is tot stand gekomen door de samenwerking van zestien zielen, waarvan er vier op aarde leven en twaalf aan Gene Zijde. Zij behoren allemaal tot de zelfde zielengroep en werken al heel lang met elkaar samen. De twaalf gidsen die via de handen van Loes aan het woord komen, hebben weliswaar allemaal hetzelfde doel, maar ook ieder hun eigen kenmerken en kwaliteiten. De onderwerpen waarover zij schrijven, zijn dan ook thema’s waarin zij ‘ervaringsdeskundigen’ zijn. Vanuit hun eigen ervaringen van bepaalde aspecten van het leven op aarde, die zij beleefd, doorleefd en verwerkt hebben, reiken zij ons hun inzichten aan.

Zo gaat Argire, de vroeger hoofdgids van Hebenes toen deze nog op aarde leefde, uitgebreid in op het onderwerp ’trauma’s’, zowel vanuit het perspectief van de dader alsook van het slachtoffer. Hebenes vertelt over zijn uitgebreide ervaring in ‘het verlies van kinderen’. Er komen twee voormalige mediums aan het woord, en het wordt langzaam duidelijk hoe zo’n zielengroep functioneert en elke ziel daarin zijn/haar plaats heeft. En dat is relevant omdat we uiteindelijk allemaal tot een zielengroep behoren…

Recensie:

De auteur laat in haar derde boek niet alleen door middel van channeling haar eigen gidsen aan het woord, maar ook de gidsen en hulpgidsen van twee collega’s met wie ze een samenwerkingsverband heeft. Opvallend daarbij zijn de diverse pleidooien voor de erkenning van zuiver mediumschap. Bijzonder is het ook om de verschillende manieren van schrijven en redeneren van zoveel gidsen te lezen. Dat zijn echter geen schrijvers, maar boodschappers en dat heeft consequenties voor de toon en stijl van het boek. Een zeer positief en onderhoudend boek, maar de hoeveelheid herhalingen van dezelfde boodschappen in verschillende vormen, maakt het helaas wat saai. Daar staat tegenover dat een unieke hoeveelheid bronnen heeft meegewerkt aan de creatie van het boek. Dat is dermate interessant dat er uiteindelijk een mooi evenwicht wordt bereikt. Eerder schreef de auteur o.a. ‘Wij zijn allen op weg naar de vervolmaking’ en ‘Door licht verbonden’.

(Biblion recensie) 

 In liefde zal men wederkeren
In liefde zal men wederkeren
L. van Loon
bol.com Partner

Haar 4e boek: U wordt gedragen door onze liefde

Interview – Loes van Loon

©Loes Raaphorst 05/2006