Fragmenten: In Liefde zal men wederkeren Loes van Loon 

Grenzen en Angsten  

Geef in liefde en uw pad zal snel en zuiver zijn. Geef onder condities en u zult belemmerd worden door vele obstakels. Obstakels die u zelf opwerpt, want vergeet niet, lieve mensen, iedere grens die u inbouwt zal ook daadwerkelijk een belemmering voor u zijn. U heeft immers zelf net een muur gebouwd. Logisch om te veronderstellen dat u niet door een muur heen kunt lopen. Als u de grens legt tot waar u denkt te kunnen gaan, dan zult u dit ook daadwerkelijk als uiterste grens ervaren. Want de gedachten creëren. Denk niet dat er grenzen zijn. Grenzen zijn denkbeeldig, een grens is wat u als een grens ervaart.

 

Zie het zo. Als u niet kunt varen, wil dat niet zeggen dat een ander geen boot kan maken waar deze verre streken mee kan ontdekken. Omdat u het uzelf aanpraat dat u niet kunt varen, heeft u ook geen behoefte om een bot te bouwen. Zo simpel is het. Maar gevaren wordt er, dus het is uw grens. Echter geen reële grens, want tenslotte heeft de ander het vertrouwen dat hij een boot kan bouwen. Als de boot klaar is, zal hij deze boot ook willen benutten, en ontdekt hij nieuwe, nog ongeziene verten! U kunt daaruit opmaken dat het niet zo beangstigend is als u denkt. Vertrouw mij, lieve lezer, een grens is denkbeeldig. Maar wel bepalend. Tijdelijk weliswaar, want ooit zult u deze muur niet meer nodig hebben om u veilig te voelen. U heeft deze muur dus gebouwd omdat u angstig voor iets bent. Anders zou u deze immers niet gebouwd hebben voor uw vermeende veiligheid. Denk nooit dat u als enige muren bouwt; iedere mens bouwt muren. Tot men vervolmaakt is. Alleen creëert ieder mens zijn muren op de plaats waar hij deze voor zijn gevoel ‘nodig’ heeft. De realiteit is echter dat, als men durft te leren en over zijn eigen grenzen (muren) heenstapt, men snel ondervindt dat de muur alleen belemmerend heeft gewerkt. Na gedane stappen blijkt het achteraf vrijwel altijd mee te vallen. Iets waar u zo tegenop gekeken hebt, zult u achteraf zondermeer als een opluchting ervaren, dus u kunt gerust concluderen dat de muren belemmerd en zelfs benauwend kunnen zijn. U durft immers niet over deze drempel, die nu voor u van toepassing is, heen te stappen. De muur voelt dus als veilig, als afbakening tot hoever u het wilt toelaten of wilt aangaan. U ervaart de andere kant van de muur als bedreigend, als benauwend, anders had u daar immers geen muur gebouwd! Vraag u dan eens af waarom aan de andere kant van uw muur wel mensen lopen? Zijn zij moediger, of overmoediger? Als het daar echt zo bedreigend was, zou daar toch verder niemand willen vertoeven? Niemand loopt voor zijn plezier in een mijnenveld. Toch denkt u dat daar een mijnenveld is. Vele mensen lopen daar blijmoedig rond en zijn niet angstig, dus dat zal het wel meevallen met het gevaar, lijkt u niet? Misschien kunt u nu ook op een andere manier naar de andere kant van uw muur kijken, zodat u een stap zet en uw muur beklimt. Dan zult u merken dat u daar wel degelijk veilig bent, nét als de andere mensen die zich op dit terrein begeven. Dan kunt u weer een muur afbreken, u heeft deze niet meer nodig. Net zolang tot u beseft dat u veilig bent in alle denkbare ideeën, simpelweg omdat u onsterfelijk bent. En dat u uiteindelijk niets kan gebeuren! U heeft immers de eeuwigheid voor u. U bent de eeuwigheid, dus alles wat nu zo zwaar weegt is tijdelijk.

 

Begrijpt u, lieve vrienden en vriendinnen? Schaad uzelf toch niet met angst en wreedheden, want geloof mij, angst is wreed. Angst helpt u niet, maar zal u schaden en uw beeld vertroebelen zodat u de waarheid niet kunt zien. Ik begrijp het als u zegt dat u op uw pad vreselijke dingen tegen kunt komen, maar uw pad stopt niet! Dus is het tijdelijk. In liefde wil ik u zeggen, laat angst niet uw begeleider zijn. Het zal u alleen maar verder van de realiteit afbrengen. Als u niet durft te zwemmen, als u watervrees hebt, kunt u zichzelf toch eens afvragen waarom velen met zoveel plezier in het water zwemmen. Dan kunt u toch alleen maar concluderen dat het water toch ook prettig aan moet kunnen voelen? Durf er eens met een voetje in te gaan staan en luister een niet alleen naar uw afkeer, maar probeer te voelen wat u werkelijk ervaart. Uw voet wordt nat! Niet meer en niet minder! Uw voet wordt verkoeld of verwarmd, naar gelang de temperatuur, maar is het werkelijk zo onprettig als u meende? Durf! En u zult groeien en weten! Voor u het weet, verlegt u zo uw grenzen. Let wel, uw grenzen. Want nogmaals, er zijn geen grenzen, het zijn en blijven vermeende grenzen. En grenzen zijn pijnlijk.

 

Vraag uw gids om de kracht deze grenzen te overstijgen, niet in het algemeen, maar wat betreft de grens waar u nu op dit moment voor staat. Deze zal u graag ter wille zijn. En voel u gesteund door het idee dat uw gids u begeleidt waar hij of zij kan. Begrijp dat u het tempo bepaalt; uw gids houdt u vast en begeleidt u, maar zal nooit forceren. Hij/zij zou een slechte begeleider zijn als hij/zij u zou forceren tot onoverkomelijke situaties. Uw angst zou allen maar groter worden. Dus blijf begrijpen dat u alle touwtjes in handen heeft en houdt, te allen tijde. Besef dan tevens dat u dit niet alleen hoeft door te werken, u wordt immers op alle fronten beveiligd in begrip en liefde. Er zijn geen slechte begeleiders!

Uw waarheid en De waarheid

Dit is een stuk waar u veel en vaak over zult moeten nadenken als ik u niet uitleg wat ik bedoel. Als u iets niet begrijpt, dan kunt u het ook niet hanteren, want dan wordt uw blik vertroebeld voor de waarheid. Door onjuiste elementen in uw beleving kunt u dan niet tot de kern komen van de waarheid en een waarheid gebaseerd op een leugen is niet de waarheid, maar uw waarheid voor dat moment. U zult er gaandeweg achterkomen dat uw gegevens niet helemaal kloppen en u zult dan weer gaan zoeken naar de oorsprong van die verdwaling. Wat tijd, energie en moed kost, want het is niet prettig om de fouten in uw beleving te moeten ontdekken. Toch zal dit gebeuren omdat de waarheid nu eenmaal niet te verdraaien valt. Waarheid is liefde, waarheid is gevend, want waarheid is informatie. En informatie geeft u lering. Altijd! Dus waarheid is geven. Vanuit de waarheid kunt u uw houding bepalen en hoe eerder u daarnaar durft te kijken, hoe beter het is. Des te eerder zult u immers weten. En als u weet, groeit u.

 

De Waarheid

 

Wij, de mensen die vervolmaakt zijn, kennen het struikelen van de mens. Wij zijn immers ook met vallen en opstaan achter de waarheid gekomen. Het vervelende aan de waarheid is dat,  als men in een stuk ‘eigen’ waarheid zit, men dit ervaart en ziet als de ultieme waarheid. En dat creëert misverstanden en strubbelingen. Ik wil u dolgraag een leidraad geven, zodat u enigszins een verschil kunt maken tussen uw waarheid en de waarheid. Dat scheelt u een hoop verwarring en tijd, want anders loopt u keer op keer tegen facetten aan die u zullen belemmeren in uw groei. Ik heb u al gezegd dat u het nodig hebt om eerst mijn eerste en tweede boek te lezen, voordat u dit zult begrijpen. Als u die gelezen en ervaren heeft, kunt u aan wat ik hier nu schrijf. Het lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet.

De waarheid is zuiver, zonder eigenbelang en liefdevol. Want als men de waarheid ontdekt, ontdekt men tevens ook pure liefde. De liefde in uzelf, hetgeen u verbindt met de Alkracht. De waarheid is altijd simpel, zonder franjes en als u de waarheid durft te bezien, dan laat u zich niet meer leiden door eigenbelang, afgunst of negatieve gedachten. Dit is een gegeven waar een vervolmaakte ziel dagelijks mee werkt. Dus vanuit onze optiek, na een lange weg van vallen en opstaan, begrijpen wij nu waar het letterlijk om draait. De waarheid is liefde. Want de waarheid is de Alkracht. De Alkracht werkt niet met onwaarheden, de mens werkt met en houdt vast aan onwaarheden. Uit angst, uit eigenbelang, uit gemakzucht. Dus als uw waarheid niet vrij is van eigenbelang, willen en angst, dan heeft u met uw waarheid te maken en niet met de waarheid. Begrijpt u, lieve lezer? Misschien moet u dit nog ettelijke keren lezen voordat u het op u in kunt laten werken. Als u met de waarheid te maken heeft, dan is deze vrij van enige vorm van misvorming, ingegeven door u of een ander. Dan kan jullie uitdrukking ‘de naakte waarheid’ gebruikt worden. Gewoon, zoals het is. Dát is dus de waarheid en nogmaals, waarheid is gevend. Want als u alle puzzelstukken heeft, kunt u immers een mooie plaat leggen. Een afbeelding van een geheel is altijd verhelderend en zal u leiden naar het eigen maken van het gegeven.

Struisvogelpolitiek

Struisvogelpolitiek helpt u niet naar de oplossing, helpt u niet naar uw geluk. Als uw partner er een andere relatie op nahoudt en u in een leugen laat leven, dan kan dit voor u zo’n zwaar gegeven zijn dat u ‘nooit’ meer iemand durft te vertrouwen. ‘Nooit’ is betrekkelijk natuurlijk, want u zult weer leren vertrouwen. Maar dat is een lange en moeizame weg, die voorkomen had kunnen worden als u meteen de waarheid was verteld. Natuurlijk, het doet pijn als u te horen krijgt dat uw partner voor een ander kiest. Maar het doet ongelofelijk veel meer met u als u er achteraf achter komt dat u bent belogen en bedrogen. U gaat twijfelen aan uw inschattingsvermogen en u verliest daardoor het vertrouwen in uzelf. U had het misschien helemaal niet willen weten, maar de waarheid komt altijd aan het licht, dus niet willen weten is alleen uitstel van de waarheid. Denkt u echt dat de situatie dan maar verborgen moet blijven, zodat u in uw droomwereld toch nog verder kunt met deze relatie? Omdat u dat gemakkelijker vindt of vond? Wat heeft u dan. Behalve een droomwereld die ver bezijden de waarheid ligt? Wilt u niet liever weten dat uw partner van u houdt, dan hópen dat het zo is? Begrijp toch lieve lezer, dat de waarheid u alleen maar goeds kan brengen. Want ook u verdient respect en liefde, te allen tijde. En u verdient geen leugens of een leefomstandigheid die uit eigenbelang kunstmatig in stand wordt gehouden.

Respect voor de ander, respect voor uzelf

Voelt u zich eenzaam? Dan kunt u dat oplossen door contact te maken met gelijkgestemden. Voelt u zich ontkend? Dan kunt u dit oplossen door uzelf te laten horen. Voelt u zich bezeerd? Besluit dan dat u dit niet meer met uzelf laat gebeuren, simpelweg omdat niemand het recht heeft u te bezeren. Doet iemand dat wel, dan zegt dat meer over de ander dan over u! Dat u het laat gebeuren, zegt wat over u! Daarin kunt u keuzes maken. U kunt zelf de kwaliteit van uw leven verbeteren door andere keuzes te maken, door u bewust te zijn van uw gedrag. Denk aan de bovenstaande uitspraak: iemand die ongelukkig is, is geen slachtoffer; iemand die niets doet aan dat ongelukkig zijn, is een slachtoffer van zichzelf. Doe iets aan uw verdriet, neem uw eigen leven in de hand, gebruik uw mogelijkheden en verander wat u wilt veranderen. Vraag uzelf af of u daar niemand mee schaadt. Want let wel, u hoeft natuurlijk niet ergens te blijven omdat een ander dat wil, maar u kunt wel in respect en eerlijkheid de waarheid naar buiten brengen. Zodat de andere de kans krijgt om uw motieven te begrijpen. Laat u niet leven, maar leef in openheid en eerlijkheid nar gevoel en geweten, en u zult heel snel groeien. U bent niet minder waard dan uw naasten! Uw gedachten en gevoelens zijn even waardevol als die van een ander. Wij zijn immers gelijk. Dat is een mooi zinnetje, maar als u dit werkelijk inziet, als u zich dat inzicht eigen maakt, dan zal er veel veranderen in uw leven, want u zult bij uw eigen gevoel en waarde blijven. U zult u niet meer af laten leiden door wat een ander wil, maar u zult uzelf de ruimte en waarde toekennen om uzelf te zijn. Net zoals u uw naasten de vrijheid en het respect geeft om zichzelf te zijn. Zonder hun verwachtingspatroon de baas over u te laten spelen, en zonder u te laten leiden door uw verwachtingspatroon ten aanzien van uw naasten. U zult in waarheid en respect naar uzelf en anderen kunnen kijken en wéten en dan wordt u bevrijd. Heb respect voor de gevoelens van uw naasten, heb evenveel respect voor uw eigen gevoelens. U gaat dan begrijpen dat het er niet om gaat wat een ander van u wil, u gaat dan begrijpen dat een ander niet het recht heeft om iets van u te willen. Maar dat een ander respect en liefde op zou moeten kunnen brengen voor uw ziel, voor uw zijn. Zoals u respect heeft voor het gevoel en mogelijk onbegrip van uw naasten. Maar u zult u niet meer bezeerd voelen of afgeleid worden door uw naasten, u zult zich één voelen met hun bezieling en uw eigen weg kunnen gaan. Simpelweg omdat u snapt dat u dat recht heeft, zoals ieder mens de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen keuzes heeft.

 

Geef uw keuzerecht niet uit handen

 

Zie het zo. Als u een kwartje heeft en ene ander eist dat op, dan mag u zeggen: Nee! Dit is mijn kwartje en ik wil zelf bepalen wat ik daarmee doe. De ander heeft niet het recht om boos te worden of het af te pakken, om wat voor redenen dan ook. Het is uw kwartje en u bepaalt en mag bepalen. Als u het uit angst voor eventuele gevolgen meteen afdraagt aan de eiser, dan is dat uw keus. U laat u leiden door uw angst, niet door uw wil. Als u beseft dat die ander niet het recht heeft om over uw geld te beslissen, zult u er anders naar kijken. U zult dan beseffen dat u recht heeft op dit kwartje en dat het alleen aan u is om te beslissen wat u daarmee doet. U zult dan gaan nadenken wat u allemaal met dit kwartje kunt doen en een keus maken. Lees wat ik schrijf: een keus maken. Een keus uit vrije wil, want u beseft dat het uw kwartje is en u laat zich niet meer afleiden door wat eventuele gegadigden willen. Dat is het concept van eigenwaarde. Als u begrijpt dat u het recht heeft op uw eigen gevoelens en gedachten, dan laat u zich niet meer intimideren door eventuele ‘afpakkers’ van uw gevoel. Zoals het kwartje een realiteit is, zo is ook uw eigen beleving en gevoel een realiteit. En u zult begrijpen dat u daarmee niemand schaadt. U zult begrijpen dat, nét zoals met het kwartje, u het recht heeft om te kiezen. Dan maakt u een grote sprong in uw zielegroei, dan gaat u hard. Dit is het moeilijkste concept voor de stoffelijke mens om te leren: dat uw gevoel evenveel warde heeft als het gevoel van een ander. Denk maar aan het kwartje, als ruggensteun. En u zult weten dat u belangrijk bent. Net zo belangrijk als uw naasten. Even belangrijk als uw naasten, wij zijn immers allen gelijk. Lees dit hoofdstuk vaak, net zolang tot u het begrijpt en u zult ruimte ervaren. Ruimte om uzelf te mogen zijn. En u zult deze ruimte benutten, waardoor er veel zal veranderen in uw leven. U wordt niet meer afgeleid door de wensen en de eisen van uw naasten, en u zult begrijpen dat uw naasten die concept ook nog moeten leren. 

 bol.com Partner

Bron  In Liefde zal men weder keren ©Loes Raaphorst 05/2006