Jacki-Kiri Joka-Ho – het omzetten van negatieve energie

 

Het Japanse woord ‘jacki’ betekent ‘negatieve energie’ en het woord ‘kiri’ (van het werkwoord kiru) wil zeggen ‘snijden’. ‘Joka-Ho’ is een reinigingstechniek. Deze techniek leert ons de negatieve energie van elk voorwerp willekeurig af te sluiten. Deze techniek heeft echter een belangrijke beperking: gebruik haar nooit op een levend wezen! Voor levende wezens hebben we andere reinigingstechnieken tot onze beschikking zoals kenyoku, joshin kokyuu ho en hanshin koketsu ho.

We weten allemaal dat een voorwerp energie van buitenaf kan opnemen. Sommige voorwerpen zoals kristallen, edelstenen en metalen nemen sneller energie op dan andere. Velen van ons kennen het gevoel dat met ‘Hè, wat is dat nou?’ omschreven kan worden, nadat je iets in een antiekwinkeltje gekocht hebt, of iets van een familielid geërfd hebt. Misschien voelen we de energie van die persoon, die het voorwerp droeg of gebruikte, of de energie van de plek waar het voorwerp werd bewaard. Als die persoon een heilige of de plek een heilige plek was, dan werd het voorwerp misschien ook wel vereerd. Voelt de met het voorwerp verbonden energie echter ‘slecht’ of niet prettig aan, dan kun je de hier beschreven techniek toepassen. Ik plaats het woord ‘slecht’ tussen aanhalingstekens, omdat energie nooit slecht is. Ze kan hoogstens onverenigbaar zijn. 

De instructies:

  • Hou het voorwerp dat gereinigd moet worden in je niet-dominante hand. Snij met je dominante hand ongeveer tien centimeter boven het voorwerp driemaal horizontaal door de lucht. Breek de beweging na de derde keer abrupt af. Blijf gecenterd in je hara en hou je adem in. Nadat je het voorwerp gereinigd hebt, geef je het een paar minuten Reiki.

  • Als het voorwerp niet in je hand past, zet het dan voor je op de grond. Als het te groot is om rechtstreeks mee te werken – zoals bijvoorbeeld een huis – gebruik dan de afstandstechniek.

 

Bron  Het Reiki Kompendium ©Loes Raaphorst 04/2006