Je hebt niets te willen – of misschien toch wel?

Reiki heeft ook hier mogelijkheden. Aan de ene kant biedt Reiki II:

  • Genezende energie op afstand. 

    Reiki energie die de dimensie van tijd en ruimte overstijgt, Reiki komt van buiten tijd en ruimte. Bij een afstandsbehandeling overschrijd je de dimensie van de ruimte. Hier sta je jezelf toe om contact te maken vanuit de ziel van de ander.

  • Manifesterende energie. 

    Hier overschrijd je beide dimensies. Iets dat in de tijd en ruimte nog van je verwijderd is. Het gaat hierom zaken die je ziel nodig heeft om in je lichaam en je leven goed te kunnen functioneren. In meer algemene termen praten we hier over geluk-gezondheid-warmte-liefde, maar er is niets op tegen om concreet te worden zo lang je contact houdt met je zielsbehoefte. 

Een andere werkkring, meer beweging in je leven, meer financiële steun, een gezonde omgeving, meer helderheid in je levensopdracht enz enz. Voor veel mensen is dit confronterend, om dat het je in contact brengt met wat je wilt in je leven en onze mentale programmering verbiedt ons in het algemeen om daar helder over te zijn ( je hebt niets te willen). 

Ook in de wicca is het algemeen bekend: wees voorzichtig met wat je vráágt, want je zou het wel eens kunnen krijgen! Binnen de Reiki stromingen wordt er ook aangeraden hier veel mee te experimenteren. De Bron zegt altijd alleen maar Ja. Als je denkt: ‘ik vraag niet al te veel’, dan krijgt je niet al te veel. Denk niet dat bescheidenheid hier helpt; je wordt hooguit met je eigen ongeloof en bescheidenheid geconfronteerd. Je Wil, mits in overeenstemming gebracht met de Bron, is je manifestatiekracht. 

Wel is het heel belangrijk, dat de wens positief beschreven wordt, dus niet ‘niet’ of ‘geen’ gebruiken. Verder moet de affirmatie in het NU , dus niet ‘ooit’ of ‘ eens’ beschreven worden. Tevens moet men doen alsof het al zo is… dus niet ‘wil’ of ” zou graag’ en geen woorden zoals ‘beter’, ‘meer’ of ‘minder’ gebruiken.

Veel succes!