Jung – De Lijdzame

Het leven zal mij niet verslaan of op de knieën doen gaan.
Ik zal opvliegen als de sterke adelaar, 
alleen, met de wereld in mijn klauwen.

Slachtoffers willen niet altijd gered worden. Sommigen keren steeds opnieuw terug naar hetzelfde gevaarlijke moeras en trekken je mee naar bedenden als je ze probeert te redden. De zwakken en kwetsbaren kunnen de kracht van een vampier hebben, die u dwingt uw leven in te richten rond de angst hen overstuur te maken.

Dot archetype houdt stand door dapper en onnodig te lijden ten gunste van de liefde, de kinderen of een verloren zaak. De kaart vertegenwoordigt de zieke die gezond zou kunnen zijn, maar die er hun beroep van maken anderen te beheersen met hun ziekte. Hun ziekte vervult een psychologische behoefte en als iets positiefs dreigt te gebeuren, zetten zij hun eigen ongeluk in.

Gebruikt iemand vasthoudend zijn tekortkomingen om u te manipuleren? Of maakt u zelf een gewoonte van uw eigen ellende? Deze kaart duidt op de noodzaak uzelf te redden van uzelf en uw eigen vermogens te hervinden. Door te blijven zoals u bent, bent u zelf en niet anderen of omstandigheden schuld aan uw eigen ongeluk. 

Kernwoorden:

 • delen van de psyche die versterking nodig hebben

 • afhankelijke en wederzijds afhankelijke relaties

 • eeuwige slachtofferrol

 • de hulpeloze

 • arme ik en heb medelijden

 • martelaar

 • mijn ergste vijand

 • zelfondergang

 • huis van weeklachten

 • tekortkoming

 • hulpeloosheid

 • prins op het witte paard

 • overlevende