Jung – De Mandala

Laat het labyrint zijn weg gaan.
Leidt me over wegen die eens gesloten en verborgen waren,
omdat zij de sleutel zijn tot de toekomst.

Deze kaart verwijst naar de chaotische of heldere levensomstandigheden die samen een puzzel vormen. De mandala is het doolhof. Hij vertegenwoordigt de manier waarop alle wegen van de psyche naar een centraal punt leiden, de essentie van de ik – de totaliteit van het individu in zowel bewuste als onderbewuste aspecten. 

De kaart komt vaak te voorschijn wanneer voortekens of betekenisvolle toevalligheden (synchroniciteit) in uw externe wereld plaatsvinden. Zijn verschijning is een teken dat u de goede kant opgaat, dat de dingen op zijn plaats beginnen te vallen in uw leven. Er vindt een verandering in het patroon plaats.

De kaart vertegenwoordigt persoonlijke groei, een vervulling van het lot of het rechtzetten van zaken. Het belooft dat orde in het leven mogelijk is. U bent instaat de rommelige en storende elementen te verwijderen uit uw leven of psyche, of ze in harmonie te brengen met uw leven of uzelf. De orde is al latent aanwezig in de chaos.

Kernwoorden:

  • volledigheid

  • orde scheppen in chaos

  • een helende droom

  • een voorteken

  • een weg vinden door het labyrint van het leven

  • het rad van lotsbestemming

  • cycli en seizoenen

  • caleidoscoop

  • een reis voorwaarts

  • de onderbewuste kracht om volledigheid te scheppen