Jung – De Nachtwaker

De waker in mij kent alles wat ik ben.
Naakt als een vlam sta ik 
en er kan geen vals oordeel zijn.
Er wordt niet meer onttrokken dan aanwezig is.

De regels die u tijdens uw opvoeding hebt meegekregen zijn veranderd in uw geweten. Het verschijnen van deze kaart verwijst naar de grote regelgever, de kenner van recht en onrecht, die het overneemt van uw ouders. Dit is de criticus en bestraffer die ons vervult van angsten en schuldgevoelens wanneer we de ons opgelegde regels overtreden. De kaart waarschuwt tegen dreigende gebeurtenissen die ingaan tegen uw overtuigingen en azen op uw geweten. Er zullen harde beslissingen moeten worden genomen om het juiste te doen. U moet kiezen tussen zelfopoffering en zelfbehoud. 

Deze kaart houdt een risico in van schuldgevoelens, gevolgen en straf. Hij kan verwijzen naar iets waarop u niet trots ben als het uitkomt, naar schending van uw reputatie en naar sociale veroordeling. Te veel van die archetype in uw psyche veroorzaakt overdreven schuldgevoelens bij onbelangrijke voorvallen. Wanneer uw schaduw door dit archetype tot uitdrukking komt, wordt u wellicht in de gaten gehouden, achtervolgd of bespioneerd. De kaart voorspelt geheimen, verraad het verleden dat u najaagt of misschien emotionele of andere vormen van afpersing. 

Kernwoorden:

 • innerlijke politieagent

 • oordeel

 • angst

 • gevolgen

 • de ik beschuldigen

 • moreel dilemma

 • geweten

 • martelaar

 • masochisme

 • oneerlijkheid

 • geheimhouding

 • een zondaarheilige met de kans op verlossing