Jung – De Steenhouwer

De kosmische winden, de met sterren bezaaide hemel 
en de wateren van de ruimte gaan door mijn ziel.
Ook al heeft mijn huis vaste muren, 
ik ben niet aan de aarde gebonden.

De verschijning van deze kaart duidt op het deel van de psyche dat vertrouwt op zintuiglijke indrukken. Hij suggereert iemand die de materiele wereld ervaart en ziet zoals hij is. Iemand als dit accepteert de dingen zoals ze zijn, zonder er allerlei onderliggende gedachten bij te hebben. De kaart is ook een teken van een goed gevoel voor bedrijfsvoering en winst. 

Praktische aspecten, schoonheid en bruikbaarheid komen in deze kaart samen. De steenhouwerkaart kan overdreven gezien ook wijzen op iemand die het vuur dooft van dingen, die een versteende persoonlijkheid en geen visie heeft. Hij bevat een waarschuwing voor geblokkeerde zintuigen, lichamelijk of geestelijk – iemand die te blind is om te zien. Materialisme wordt tegenover idealisme geplaatst. 

Met deze kaart krijgt u wat u ziet (en niets meer). Afhankelijk van de reden van uw verzoek kan de kaart u adviseren om realistisch en praktisch te zijn, materiele zaken te overwegen of weer met beide voeten op de grond te komen. U wordt geadviseerd uw beeld decoratief maar werkbaar te maken. Als negatieve kaart vertegenwoordigt hij de verstening van hoop, liefde en creativiteit, evenals onpraktische ambities. Sommige idealen zijn nou eenmaal te onrealistisch en kunnen nooit bereikt worden.

Kernwoorden:

 • feitelijke ervaring en concrete voorwerpen

 • materiële verlangen

 • een man of vrouw van de wereld

 • aardsheid

 • handenarbeid

 • vaardig in handwerk

 • ijzer en steen

 • praktische vermogens

 • de vijf zintuigen

 • kalmte

 • verstandelijkheid

 • realisme