Jung – De wijze oude Man

Ik bevat de geest van het oude
en ik bevat de geest van het nieuwe.
Ik kan ze vermengen, als water, tot één bron van wijsheid.

Dit is de kaart van de oude wijsheid. Hij vertegenwoordigt de bron van voorouderlijke kennis en raciaal geheugen, het deel van de psyche dat een band heeft met verleden en toekomst. De psyche is als een kind dat door de tijd omhuld is. In tegenstelling tot onze bewuste geest wordt de ziel niet beperkt door tijd – hij heeft het vermogen zich op te trekken aan de wijsheid van de wijze oude man van de toekomst. 

Deze wijze oude man is de persoon die u over twintig jaar zult zijn en de kennis van de wereld zoals die over honderd jaar zal zijn. Er is ook een wijze oude man van het verleden, die niet alleen staat voor uw persoonlijke ervaringen uit het verleden, maar ook voor die van uw voorouders of de ik zoals die eeuwen geleden was in vroegere incarnaties. 

Het verschijnen van deze kaart duidt op de behoefte aan een band met dit grenzeloze inzicht en deze tijdloze psychische kracht en het vermogen het aan te trekken. Op een aards niveau betekent dit goed advies, therapie en inzicht. U kunt dit archetype herkennen in experts die beschikken over alle kennis die hun beroep vereist. De kaart kan ook verwijzen naar de ontwikkeling van ongebruikelijke voorspellende gave. 

Kernwoorden:

  • wortels en voorouders

  • erfenis

  • intuïtie

  • traditionele kennis

  • het spiritistische medium

  • banden met andere sferen, tijden en wezens

  • mensen die hun tijd vooruit zijn

  • het oude en het nieuwe

  • zich verdiepen in de bronnen van het spiritisme