Kalkoen – Weggeven

Hé, broeder Kalkoen!
Jij bent zo gul met geven,
van alles wat je bent,
opdat anderen kunnen leven.

Veel inheemse volken beschouwen Kalkoen als Adelaar van het Weggeven of Adelaar van het Zuiden. De filosofie van weggeven werd door vele stammen in praktijk gebracht. Eenvoudig uitgedrukt bestaat zij uit de diepe en duurzame erkentelijkheid voor zowel eigen opoffering als die van anderen. Mensen in de huidige consumptiemaatschappij, die veel meer bezitten dan ze nodig hebben, zouden het gedrag van edele Kalkoen eens moeten bestuderen, die zichzelf opoffert opdat wij kunnen leven. Doordat Kalkoen sterft, leven wij. Eer Kalkoen.

Toeschouwers die niet vertrouwd zijn met het culturele verschijnsel van de weggeefceremonie, worden er vaak door misleid. Een stamlid kan rustig alles weggeven wat hij of zij bezit, teneinde het Volk te helpen. In het moderne stadsleven wordt ons geleerd bezit te verwerven en vooruit te komen. Degene die het meeste speelgoed heeft, wint het spel. In sommige culturen kan niemand het spel winnen, zolang aan de behoeften van het Volk als geheel niet is voldaan. Een persoon die meer opeist dan zijn of haar deel wordt als egoïstisch of gek of allebei beschouwd. Armen, ouderen en zwakken bezitten eer. Degene die het meeste weggeeft en de lasten van het Volk draagt, wordt het meest gerespecteerd.

Kalkoen was de kracht van vele heiligen en mystici. Wees blij als je de kracht van Kalkoen bezit. Je beschikt over vele deugden. Je hebt het ‘zelf’ getranscendeerd. Je handelt en reageert in het belang van anderen. Je verlangt ernaar hulp te bieden aan hen die dit nodig hebben en je doet dit niet vol eigendunk, uit moralisme of godsdienstig schuldgevoel. Hulp en ondersteuning worden door Kalkoen geboden vanuit de overtuiging dat al het leven heilig is. Hij weet dat de Grote Geest in alle mensen huist. Hij erkent dat wat je voor anderen doet, je ook voor jezelf doet. De kracht van Kalkoen vindt haar fundament in waar ego of ik-bewustzijn, in verlichting. Alle echt spirituele systemen hebben als boodschap dat je je moet inzetten voor anderen en dat je ervoor moet zorgen dat je mensen te eten hebben. 

Als Kalkoen in je kaarten in terechtgekomen, wordt je een geschenk gegeven. Wat voor soort geschenk hangt af van de ligging van de kaart. Het zou om een spiritueel, materieel of zelfs intellectueel geschenk kunnen gaan. Het geschenk kan groot of klein zijn, maar nooit onbetekenend. Gefeliciteerd. Misschien heb je zojuist de Staatsloterij gewonnen. Het geschenk kan ook een mooie zonsondergang zijn, of de geur van een welreikende bloem. Aan de andere kant zou je ook de ‘geest om te geven’ in je kunnen voelen groeien, die van je verlangt dat je met anderen deelt.