Kikker – Zuivering

Zing, Kikker, zing!
Roep de regen,
les de droogte,
reinig de Aarde,

en vul me dan weer helemaal.

Kikker zorgt er met zijn gezang voor dat het gaat regenen en dat het vuil op de wegen beter te verdragen valt. De kracht van Kikker is verwant met waterenergie en met het Oosten op het Medicijnwiel. Kikker leert ons eerbied te hebben voor onze tranen, omdat ze onze ziel zuiveren. Alle riten waar water aan te pas komt, zijn het terrein van Kikker, inclusief alle inwijdingen met behulp van water. 

Water zuivert het lichaam en maakt het gereed voor een heilige ceremonie. De betekenis van het element water wordt duidelijk wanneer we aan de baarmoeder denken. Kikker is, net als het menselijk embryo, een kikkervisje in het vruchtwater; hij leert pas te springen nadat hij de vloeibare wereld heeft ervaren. De transformatie naar volwassenheid bereidt Kikker voor op zijn kracht om de regen aan te roepen, ‘de wateren van de hemelen’. Doordat Kikker het element water kent, kan zijn gezang de regen naar de Aarde brengen. Wanneer de vijvers droog zijn, doet Kikker een beroep op de Donderwezens om de Aarde te zuiveren en weer te vullen met water. Van ons wordt gevraagd om, net als Kikker, te weten wanneer het tijd is om de schatkist van onze ziel te verkwikken, te reinigen en opnieuw aan te vullen.

Als Kikker in de kaarten is gesprongen die je vandaag hebt gekozen, laat zijn ‘openbaring’ misschien de zuivering komen die je nodig hebt. Als je zou moeten zeggen hoe je er momenteel voor staat, zou je dan een of meer van de volgende woorden nodig hebben om jezelf te beschrijven: moe, overbelast, gekweld, gefrustreerd, schuldig, hunkerend, zenuwachtig, het spoor bijster, leeg of verzwakt?

Als dit het geval is, neem dat even pauze en dompel jezelf onder in het water van de kracht van Kikker. Je zou een lang, ontspannend warm bad kunnen nemen, of de stekker van de telefoon eruit halen, of ‘stop’ roepen, of diep en zuiverend inademen.

Waar het om gaat, is om uit te vinden hoe je jezelf ontdoet van verwarring, hoe je de modder vervangt door heldere energie. Vul dan je verdroogde ziel, lichaam en geest bij.

Mensen met de kracht van Kikker zijn in staat om steun en energie te geven aan hen die deze nodig hebben. Iemand met de kracht van Kikker kan elke omgeving van negativiteit zuiveren. Veel mediums of helderzienden die ‘spookhuizen’ zuiveren zijn dragers van de kracht van Kikker. Veel zieners doen water op hun wanden wanneer zij andere werkelijkheidgebieden willen binnentreden, omdat water een supergeleider is.

Tijdens sjamanistische verrichtingen bij de Maya’s en Azteken speelt water ook een rol. De sjamaan neemt water in zijn mond dat hij dat uitsprenkelt over het lichaam van een patiënt om dit van negatieve energie te zuiveren. Terwijl hij dit doet, denkt hij sterk aan de kracht van Kikker, zodat heling kan plaatsvinden en de patiënt vervuld kan raken van positieve energie. Soms bewaken gedroogde en opgevulde Kikkers het lichaam van de patiënt tijdens een sessie. 

Via zijn regenlied spreekt Kikker van nieuw leven en harmonie. Van de diepe tonen van de ‘openbaring’ van Kikker wordt gezegd dat zij de Donderwezens aanroepen: donder, bliksem en regen. De ‘openbaring’ is de hartslag die in harmonie met Vader Hemel komt en vraagt om de noodzakelijke aanvulling. Roep Kikker aan en vind vrede in de vreugde die het geeft om tijd aan jezelf te besteden. Een gedeelte van de vreugde bestaat eruit dat je jezelf zuivert van ieder mens, elke plaats of elke ding dat niet bijdraagt aan je nieuwe staat van sereniteit en volheid.