Kleurencombinatie Blauw – Geel – U staat voor onafhankelijkheid

Dit is een prachtige combinatie. U hebt een warm, zorgzaam karakter en bent overdreven vrijgevig. Overal waar u komt, roept u blije gevoelens op. Toch kan uw gulheid ook gevoelens van afhankelijkheid oproepen. U bent zich daarvan bewust en weet dat zelfs goedbedoelde handelingen bij anderen negatief kunnen overkomen. Door uw kalmte en rust kunt u anderen helpen er weer bovenop te komen en zelfstandiger te worden.

Persoonlijk Expressie kleur: 

Rood: 

In deze inspirerende combinatie zijn alle primaire kleuren aanwezig; u kunt alles doen en zijn wat u maar wilt. Dit kan scheppend werken, maar ook destructief, dus maak er verstandig gebruik van.

Passende combinaties:

 • liefde – oranje. violet, groen
 • zaken – magenta, blauw, groen

Oranje:

U bent erg verstandig en grootmoedig en u werkt hard om geen jaloezie bij anderen op te roepen. Probeer te aanvaarden dat wat u ook probeert, er altijd mensen jaloers zullen zijn op uw gaven.

Passende combinaties:

 • liefde – oranje, violet, blauw
 • zaken – oranje, violet, goud

Geel:

Uw financiële succes maakt anderen afhankelijk van u voor hun levensonderhoud. Respect en vertrouwen komen niet vanzelf, maar moeten verdiend worden. Dit is van toepassing op zowel de gever als de ontvanger.

Passende combinaties:

 • liefde – oranje, violet, violet
 • zaken – oranje, violet, goud

Groen:

De wereld der natuur is een ingewikkeld netwerk van wederzijdse afhankelijkheid. Dit gaat ook op voor de wereld van menselijke relaties. Maar mensen hebben ook gevoelens, dus wees u ervan bewust welke negatieve effecten uw emoties teweeg kunnen brengen.

Passende combinaties:

 • liefde – oranje, violet, rood
 • zaken – oranje, violet, goud

Blauw:

Zelfs de beste bedoelingen werken niet altijd. Probeer uw gevoelens van wanhoop kwijt te raken wanneer uw edelmoedigheid afgewezen wordt. Anderen willen niet afhankelijk van u worden.

Passende combinaties:

 • liefde – oranje, violet, oranje
 • zaken – oranje, violet, oranje

Indigo:

Als anderen iets nodig hebben, deelt u desnoods uw hele hebben en houden met hen. Dit werkt afhankelijkheid en jaloezie in de hand in plaats van waardering. Wees wat voorzichtiger als u anderen helpt.

Passende combinaties:

 • liefde – oranje, violet, goud
 • zaken – oranje, violet, oranje

Violet:

U bekommert zich erg om wat anderen spiritueel nodig hebben. Maar in plaats van uw overtuigingen aan hen op te dringen kunt u hen beter hun eigen weg laten vinden. 

Passende combinaties:

 • liefde – oranje, violet, geel
 • zaken – oranje, violet, oranje

Magenta:

U bezit veel wijsheid, liefde en medeleven. U geeft anderen het vertrouwen om hun gedachten te laten zien en hun negatieve emoties te overwinnen. Zo ontwikkelt hun zelfvertrouwen zich en wordt hun leven beter.

Passende combinaties:

 • liefde – lichtgroen, oranje, violet
 • zaken – lichtgroen, oranje, goud

Goud:

Door u te distantiëren van de emotionele behoefte van anderen stelt u hen in staat hun eigen oplossingen te vinden voor hun problemen. Dit kan de indruk wekken, alsof u niet geïnteresseerd bent.

Passende combinaties:

 • liefde – oranje, violet, indigo
 • zaken – oranje, violet, goud