Kleuren Kennis – Drie-Stappen-Methode 

Kleurologie maakt gebruik van de principes van kleurenergie die inherent is aan de natuur, om ons te helpen onszelf en degenen om ons heen beter te begrijpen. Om die kleuren te ontdekken die in een bepaald persoon ‘weerklank’ vinden, is een analyse nodig van zijn of haar zonneteken, naam en geboortedatum. Zo ontstaat een driedelige combinatie van kleuren waaruit een persoonlijk overzicht kan worden samengesteld. Er wordt gekeken welke kleuren dominant of juist afwezig zijn, en of lichaam en geest in balans zijn of niet. Met het overzicht dat zo ontstaat, kan iemand stappen ondernemen om zichzelf te verbeteren en te genezen, door de betreffende kleuren in zijn of haar leven weer in balans te brengen. 

Kleurologie werkt met twaalf kleuren voor de zonnetekens en met negen kleuren voor de geboortedatum en naam. Deze kleuren bepalen respectievelijk ieders levensleskleur, lotskleur en expressiekleur. Het palet waarvan deze kleuren gehaald, is gebaseerd op de primaire pigmenten rood, geel en blauw. Verschillende combinaties van deze kleuren produceren de secundaire kleuren oranje, groen en violet. Wanneer deze kleuren worden gemengd met de kleuren die daar het dichtst bij liggen, krijgen we de zes tertiaire kleuren van het palet: scharlaken (rood en oranje) – goud (geel en oranje) – citroengeel (geel en groen) – turkoois (groen en blauw) – indigo (blauw en violet) en magenta (rood en violet).

Zonnetekenkleur

De kleur van het zonneteken staat voor de ontwikkeling van de ziel, de levensleskleur dus, die onthult wat iemand zich als taak heeft gesteld op deze wereld om te onderzoeken of te doen. Het is een afspiegeling van de ontwikkelingsfase van de ziel. Het is de onderliggende kracht in alles wat we doen, zelfs als we ons er niet van bewust zijn. De kleurencirkel hieronder toont de kleur van je zonneteken, die op haar beurt weer inzicht geeft in een combinatie van kleuren die zich in je leven kunnen manifesteren. Als je zonneteken bijvoorbeeld Schorpioen is, is je zonnetekenkleur turkoois, maar kunnen blauw, groen en geel ook goed passen bij een aantal aspecten van je leven. Bewustwording van de invloeden van de kleuren, zorgt ervoor dat je meer inzicht krijgt in je eigen situatie. 

Lotskleur

De kleur die bepaald wordt door je geboortedatum is de kleur van je levensdoel of bestemming; hij bepaalt wat de toekomst in petto heeft en welke beslissingen je zou moeten nemen. Om je geboortekleur te bepalen, moet je je geboortedatum terugrekenen naar een getal tussen de 1 en 9. Gebruik vervolgens de tabel hieronder om dat getal aan een kleur te koppelen. Reken je geboortegetal uit door de cijfers van dag, maand en jaar achter elkaar te zetten en ze vervolgens bij elkaar op te tellen. 

Stel dat je op 31 juli 1961 bent geboren, dan gaat de berekening als volgt: 3+1+0+7+1+9+6+1=28 Verklein het getal 28 naar een eencijferig getal door de twee cijfers op te tellen: 2+8=10 en dan 1+0=1 Vervolgens kun je in de tabel bij het getal 1 zien dat je lotskleur ROOD is. 

Persoonlijke Expressiekleur 

De kleur van je naam is de kleur van je persoonlijke expressie, en staat voor de mogelijkheden of sleutels die je hebt meegekregen om je mogelijkheden te benutten. Deze kleur is te vinden door elke letter van je naam te koppelen aan een getal en de kleur die daarbij hoort. Gebruik de bovenstaande tabel om de getalswaarde van elke letter uit je naam op te zoeken. 

De letters van de naam Loes de Vries hebben de volgende numerieke waarden: 3 6 5 1 4 5 4 9 9 5 1. Tel de getallen bij elkaar op: 3+6+5+1+4+5+4+9+9+5+1= 52 Verklein dit weer door deze twee cijfers bij elkaar op te tellen: 5+2= 7 Bij het getal 7 kun je zien dat de persoonlijke expressiekleur violet is. Dus voor Loes de Vries, geboren op 31 juli 1961 is de unieke kleurencombinatie : Geel, Rood en Violet is. 

De uitleg verfijnen

Heb je je levensleskleur, lotskleur en persoonlijke expressiekleur gevonden, dan kun je een persoonlijke kleurenkaart maken. Samen met de technieken van de kleuranalyse zal dit je een sleutel verschaffen om jezelf en andere beter te leren begrijpen. Op deze manier ontstaat er een spectrum van dominantie of juist ontbrekende kleuren in je leven. 

Kleuren Golflengten

Kleuren Kennis Psychologie

Kleuren Kennis

Kleuren Kennis Combinaties

Kleuren Betekenis