Kleuren Kennis

Kleur hoort bij het leven. Maar ook al worden we er steeds door omringd, eigenlijk letten we er bijna nooit op. We zijn ons meestal alleen maar bewust van kleur op momenten dat die er vrijwel niet is, bijvoorbeeld op een donkere bewolkte dag, of  wanneer een enkele kleur ons opvalt bij een felgekleurde auto of een opzichtig voorwerp of kledingstuk. De wereld van de natuur is verzadig van alle schakeringen van kleur; de kleuren van bloemen en dieren, van ogen, haar, huid en lippen spelen een belangrijke rol in de manier waarop we, bewust of onbewust, de wereld zien en interpreteren, en andersom, hoe we worden waargenomen. Gezien door de sepiakleurige lens van een ouderwetse filmcamera ziet de wereld er maar saai uit, zo verstoken van warmte en pracht, zonder kleur.

Kleur heeft niet alleen voor ons op individueel niveau een grote betekenis, ook hele beschavingen, in verschillende tijden en plaatsen, hechtten enorm veel belang aan kleur. De oude Egyptenaren geloofden dat de ware essentie van dingen deels werd uitgedrukt in de kleur ervan. In de meeste religieuze tradities werden kleurcodes ontwikkeld die ook op een onbewust niveau een afspiegeling waren van hun natuurlijke en culturele leefomgeving. In de christelijke tradities wordt de Maagd Maria vaak geassocieerd met blauw, de kleur van de ziel en genezing. In India en Sri Lanka associëren veel genezers een kleur met één van de belangrijkste chakra’s. Rood is de kleur van het basischakra, het centrum dat te maken heeft met ons instinct tot zelfbehoud, terwijl groen de kleur is die hoort bij het hartchakra, in het centrum van het lichaam, het middelpunt tussen de spirituele en de materiele wereld. Hoewel er geen enkele kleur is die ooit precies dezelfde betekenis heeft gehad in alle culturen over de hele wereld, laten de overeenkomsten en versschillen zien dat kleur en de betekenis ervan toch iets universeels is. 

Huidige kleurpsychologen zijn van mening dat kleur onze stemming en ons gevoel van welzijn beïnvloedt. Niet voor niets verdelen kunstenaars kleuren ruwweg in warme (rood, oranje en geel) en koele (groen, blauw en violet, kleuren, afgaand op het effect dat ze lijken te hebben op onze geestelijke toestand. De Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1861-1925), een van de eerste pioniers op het gebied van de kleurentherapie, ontwikkelde theorieën die de nadruk legden op het belang van het gebruik van verschillende kleuren in klaslokalen. De Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961) was van mening dat Sigmund Freuds methode van ‘vrije associatie” in dromen, waarbij een patiënt wordt aangemoedigd om de serie van vrije associaties die het gevold zijn van een enkel droombeeld te blijven volgen, ook kon worden toegepast op vromen van waakdromen. Wanneer we langere tijd blijven staren naar een onregelmatig gevormd beeld of voorwerpen, kunnen we associaties gaan vormen met voorbije gebeurtenissen die verdrongen zijn in ons onderbewustzijn. Kleurengenezers zeggen dat dezelfde ‘vrije associatie’ kan optreden met kleur: door de visuele waarneming van keur, door het gevoel ervan op onze huid of door de visualisatie van kleur in onze geest. Deze hernieuwde belangstelling voor kleur als methode van emotionele en psychologische genezing is eigenlijk een terugkeer naar de geneeswijzen van vroeger. Ze grijpt in het bijzonder terug op het oude Indiase systeem van de chakra’s, een ingewikkeld en verfijnd systeem van verbanden die bestaan tussen bepaalde kleuren, emoties, geestelijk welzijn en organen en klieren in ons lichaam. 

Het is mogelijk het bewustzijn voor kleur naar een bewuster niveau te brengen met behulp van de Drie-Stappen-Methode. Deze unieke methode bepaalt welke drie essentiële kleuren bij uw ‘wezenskern’ horen. Door nauwkeurig aan te geven en toe te lichten welke kleuren dominant aanwezig of juist afwezig zijn in uw leven, reikt deze methode u de nodige maatregelen aan om negatieve invloeden op lichamelijk, emotioneel en spiritueel vlak af te weren en om u optimaal te kunnen ontplooien.

Kleuren Golflengten

Kleuren Kennis Psychologie

Drie-Stappen-Methode

Kleuren Kennis Combinaties

Kleuren Betekenis