Kluizenaar – laat dolfijnendromen dichtbij je komen

Kernwoorden

  • Inkeer
  • Eerlijkheid
  • Telepathie
  • Begrip

Beschrijving

Op deze kaart heeft een aboriginal, met gesloten ogen, contact met drie dolfijnen, die zich naar hem toewenden. De man lijkt uit een rots voort te komen, uit de aarde zelf. Hij woont alleen in stilte in een grot aan de zee en hij kent het wezenlijke in zichzelf. In onze maatschappij kunnen wij niet meer alleen in een hut of grot gaan wonen. Wij moeten naar de essentie van ons bestaan zoeken in onszelf, waar wij ook zijn. De kluizenaar is alleen, maar de dolfijnen leven vrijwel altijd in een sociale groep, net zoals wij dat ervaren in onze maatschappij. De man en de dolfijnen laten ons de communicatie zien tussen de stille, naar binnen gerichte, en de sociale, naar buiten gerichte, kant in ons. De kluizenaar en de dolfijnen communiceren vanuit hun essentie en zij gebruiken hun telepathische vermogens, het luisteren en het voelen. Via deze bijzondere weg staan zij in verbinding met elkaar. 

Boodschap 

Inkeer – Heb je deze kaart getrokken, dan geeft dat aan dat het goed voor je zou zijn om je aandacht naar binnen te richten. Durf je helemaal voor jezelf te kiezen om een korte of langere tijd alleen te zijn? Uit een periode van stilte kan iets nieuws ontstaan. De Chinezen wisten dit al lang voor onze jaartelling. In het Chinese Taoïsme verstaat men de kunst van de leegte ervaren. Kan men in de leegte het niets toelaten, dan komt uit dat vacuüm de mogelijkheid voort tot nieuwe ontwikkelingen. De wet van Tao zegt ‘Uit het niets wordt het iets geboren’. 

Is een periode van afzondering niet haalbaar, kijk dan wat wel haalbaar is. Neem bijvoorbeeld een half uur per dag voor jezelf. Dit kan in je lunchpauze zijn, in plaats van die door te brengen in een drukke situatie, kun je ook in een park gaan zitten. Heb je een drukke agenda, probeer dan eens twee dagen rigoureus alles te schrappen wat niet van levensbelang is. Geef jezelf de ruimte voor inkeer. 

In onze westerse maatschappij vullen wij al onze tijd in. Wij zijn bang om de leegte toe te laten en zorgen dat wij steeds vol zijn. Uit die energie komen vaak onze ziektebeelden voor. Soms worden wij ziek omdat ons lichaam zich wil reinigen of omdat het rust nodig heeft. Met een weekend volledig uitrusten en werkelijk niets doen, kun je een zware griep buiten de deur houden. Toch kan bij voorbeeld de griep, die ons denkvermogen afzwakt, een periode zijn waarin ons ego steeds kleiner wordt en andere aspecten de tijd hebben om naar boven te komen. Dat kan tot inzichten en veranderingen leiden. Let maar eens op of je na een ziekte belangrijke besluiten neem.  

Eerlijkheid – Wees eerlijk in je overtuigingen. Walk your talk. Ben je ervoor dat het milieu verbeterd moet worden, wees dan ook eerlijk in je omgang met het milieu. Ga je een berg beklimmen in de Himalaya’s, of een tocht maken door Borneo, kies dan die reisorganisatie uit die werkelijk ecologisch gericht is, die alle vuilnis weer het gebied mee uit neemt, een eco-reis die niet de lokale hulpbronnen vervuilt of verbruikt. 

Ga je met dolfijnen zwemmen, of liever gezegd, hoop je dat ze met jou komen zwemmen, stel je dan goed op de hoogte van hun leefgewoontes. Neem een organisatie die jou kan voorlichten. Er zijn genoeg toeristen die met camera’s dwars door het slaappatroon van een groep rustende dolfijnen zwemmen. Dat is heel storend voor die dolfijnen familie die daar al op een vast plek samen kwam, voordat er ooit een toerist verscheen. 

Wees ook eerlijk in je binnenwereld en laat het wezenlijke en echte in jou de boventoon voeren. Gebruik geen toneelspel, manipulatie of mooie woorden om je zin te krijgen. Probeer je gedachten te corrigeren en opbouwende energie uit te zenden. Maak je niet druk over wat anderen denken of over sociale normen. Zoek het wezenlijke, het echte in jezelf en om je heen.

Telepathie – De kluizenaar op deze kaart houdt zijn ogen gesloten. Toch is het duidelijk dat hij contact heeft met de dolfijnen. Hij staat telepathisch met hen in verbinding. Door in de stilte te zijn, kan zelfs een lunchpauze in een park een plotselinge ervaring geven. Je bent dan zo in het hier en nu dat er een connectie ontstaat met dieren, planten, mensen of zelfs met de wind of de wolken. Misschien is dit maar een momentopnamen en gaat de deur naar een andere realiteit heel even open. Toch kan dit verrijkend zijn. Je wordt je bewust van de samenhang. Plotseling gaan dingen samenvallen. 

De aboriginals in Australië spreken over een speciale dimensie die de ‘Dreamtime’ of ‘Droomtijd’ heet. Een plaats waar alles uit is voortgekomen en waar de oorzaken te vinden zijn die achter de dingen liggen. Telepathie waarbij je elkaars gedachten aanvoelt, ontstaat sneller met mensen of dieren waar je een diepe band mee hebt. Luister naar deze innerlijke boodschappen. Ze kunnen je waarschuwen of vertellen waar je deze persoon of je huisdier kunt aantreffen of terugvinden. Dit kan ook in dromen voorkomen. 

Begrip – Wanneer je sterker met je innerlijk bezig bent en de tijd voor stilte neemt, dan zal ook je gewaarwording veranderen. Je zult je dromen beter onthouden en overdag diepere ervaringen kunnen krijgen. Er ontstaat een groter inzicht en je gaat beter aanvoelen wat de oorzaken zijn die achter de dingen liggen. Vanuit inzicht en liefde voor wie jij werkelijk bent, kun je ook naar anderen kijken met een nieuw begrip. Je voelt beter aan waarom zij zo geworden zijn zoals zij zijn. Als iemand bitter of boos is, dan zit daar vaak een diep verdriet achter en als iemand verdrietig is of zich een slachtoffer voelt, dan gaat daar vaak boosheid onder schuil. Vraag op zo’n moment aan iemand wat hij of zij werkelijk nodig heeft. Dit geldt ook voor jezelf. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De wijze man – De kluizenaar is voor ons een oersymbool. Hij is een mens die in afzondering in een grot gaat zitten. Hij is bewust alleen om de stem van zijn innerlijk te horen. Het ruisen van de zee wordt versterkt in de open grot. Als je een schelp aan je oor houdt, lijkt het alsof je het ruisen van de zee kunt horen, maar je bent het zelf. De kluizenaar opent zich voor de stem van zijn intuïtie. 

Dolfijnen – De drie dolfijnen springen uit het water omhoog. Water staat symbool voor het gevoelsaspect. De dolfijnen staan symbool voor de stem van de intuïtie. De lucht staat symbool voor de geest, het denken en ons bewustzijn. 

De waterlelies – staan voor het open hart en de open geest die nodig zijn voor een diepere verbinding tussen de kluizenaarsessentie en de dolfijnessentie. Dat wil zeggen, tussen de kluizenaar die alleen is en de dolfijnen die in een sociale groep leven en onze maatschappij verbeelden.