Korhoen – Heilige Spiraal

Korhoen… van de Heilige Spiraal,
jij gaat ons voor,
naar de eeuwige hoogten,

waar we één kunnen zijn, allemaal.

Korhoen kwam ooit in grote getale voor in heel Noord-Amerika. Tegenwoordig worden deze vogels daar vrijwel nergens meer gezien, zelfs niet op de vlakten, waar ze in overvloed aanwezig waren. Veel Indianenstammen van de Great Plains dansen de Korhoendans om deze vogel eer te bewijzen. De beweging van de dans volgt een spiraal, het oude symbool van geboorte en wedergeboorte, de geribde tunnel van eeuwige terugkeer.

De Heilige Spiraal is ook een van de oudste symbolen voor persoonlijke kracht. Om je een voorstelling te maken van de kracht van Korhoen, moet je je het beeld van een draaikolk voor de geest halen. Of zelfs van een tornado, want de Heilige Spiraal zal je naar het middelpunt leiden. De spiraal is een metafoor voor inzicht en verlichting. De ingewijden die de Roep om een Visioen laten horen schilderen vaak spiralen op hun lichaam. Ze geloven dat het Grote Mysterie hun met visioenen van kracht en vastberadenheid zal begunstigen vanwege die symbool.

De dansende derwisjen uit bepaalde soefi-orden zijn ware meesters in de spiraaldans. Via de herhaling van deze heilige beweging bereiken zij hogere staten van bewustzijn. Er wordt gezegd dat derwisjen naar het middelpunt van de spiraal kunnen reizen en eruit terugkomen met de magische kracht van hun keuze. Als je je in de derwisjstaat bevindt, ga je de Grote Stilte binnen en communiceer je direct met de Schepper. Door snel met de klok mee of tegen de klok in te draaien, trekt de dansende derwisj bepaalde energieën aan of stoot hij bepaalde energieën af. Soefidansen vormen een systeem dat iemand via rituele benadering van beweging met de Goddelijke Bron verbindt. 

Als de kracht van Korhoen zich in je kaarten bevindt, ga dan eens mediteren op de verschillende eigenschappen van beweging in je wereld. Begin met de zon te visualiseren als onderdeel van een ontelbare menigte sterren die in de enorm grote, cirkelvormige Melkweg ronddraait. Haal jezelf dan uit deze cirkel van licht en in de spiraalvormige beweging van de dubbele helixstructuur van je eigen DNA, dat wel iets weg heeft van een touwladder die in de vorm van een kurkentrekker is opgerold. 

Analyseer de manier waarop je je door je wereld beweegt. Hoe zie je jezelf als je in beweging bent? Welke reactie roep je op met de energie die je het universum in stuurt? Met welke woorden zou je de manier beschrijven waarop je je door zowel de stoffelijke als de spirituele wereld beweegt? Is je beweging verenigbaar met je grootste wensen en doelen? Deze laatste vraag vormt de uiteindelijke analyse. 

Veel spirituele orden vragen je alle beweging te staken, teneinde inzicht te krijgen in het innerlijk leven. De kracht van Korhoen is echter een uitnodiging om te dansen. Korhoen looft de Goddelijke Bron met de heilige spiraaldans. Korhoen geeft je deze dans ten geschenke. Het kan een mensenleven duren eer je de les van Korhoen onder de knie hebt, de les om je dans in harmonie te brengen met de kringlopen van Moeder Aarde, de les om deze dans aan te bieden als een schepping van onbaatzuchtige schoonheid.