Kraai – Wet

Kraai…
Zit je te krassen,
opdat ik weet
wat het geheim is
van evenwicht in mijn geest?

Of dient je gekras
om me te laten letten
op het bestaan
van universele wetten?

Er bestaat een verhaal dat gaat over de fascinatie die Kraai had voor haar eigen schaduw. Ze bleef er maar naar kijken, eraan krabben, ernaar pikken, totdat haar schaduw wakker werd en tot leven kwam. Toen at de schaduw van Kraai haar op. Kraai is nu Dode Kraai.

Dode Kraai is de Linkshandige Bewaker. Als je Kraai diep in de ogen kijken, heb je de toegangspoort naar het bovennatuurlijke gevonden. Kraai kent alle niet-kenbare mysteries van de schepping; zij bewaakt alle heilige wetten.

Doordat Kraai de heilige wetten bewaakt, kan zij de wetten van het stoffelijk universum naar haar hand zetten en zelf van vorm veranderen. Dit vermogen is zeldzaam en uniek. Er bestaan heden ten dage maar weinig ingewijden. Daarvan heeft slecht een enkeling de vaardigheid om van vorm te veranderen onder de knie gekregen. Tot deze kunst van Kraai behoort de verdubbeling, dat wil zeggen het vermogen om bewust op twee plaatsen tegelijk te zijn, waarbij een andere stoffelijke vorm wordt aangenomen. Daardoor kan iemand de ‘vlieg op de muur’ worden teneinde iets waar te nemen dat ergens ver weg gebeurt.

De Europeanen die naar Schildpadeiland kwamen, werden door Langzame Schilpad de ‘bootmensen’ genoemd. Zelfs degenen onder de bootmensen die verstand hadden van alchemie, hadden nog nooit de machtige vormverandering gezien waartoe sjamanen in staat waren die met de kracht van Kraai werkten. Veel bootmensen waren bang voor de dierachtige wezens die naar hun kampen en woningen kwamen om uit te vinden waaruit hun kracht bestond. Mensen met de kracht van Kraai zijn meesters der illusie.

Alle heilige teksten staan onder bescherming van Kraai. Het Boek der Wetten of Boek der Zegelen van de Schepper is gebonden in veren van Kraai. De veren van Kraai vertellen over tot vlees geworden geest. Kraai is ook de beschermer van de ‘ogallah’ of oude verhalen. 

De Heilige Wetgordels, of Wampumgordels, bevatten kennis van de wetten van de Grote Geest en worden bewaard in de Zwarte Huizen, de huizen van vrouwen. De Wampumgordels werden door inheemse vrouwen met kralen versierd, lang voordat de bootmensen of Europeanen naar het Amerikaanse continent kwamen. Kraai is symbool van de wet volgens welke alle dingen uit vrouwen worden geboren.

Kinderen wordt geleerd zich te gedragen volgens de regels van een bepaalde cultuur. De meeste religieuze systemen schrijven voor hoe een mens zich op wereldlijk gebied dient te gedragen. Doe dit en dat, en je zult naar de hemel gaan. Doe zus en zo, en je zult in de hel komen. Elk ‘waar geloof’ stelt andere eisen waaraan voldaan moet worden eer er van verlossing sprake kan zijn.

De door mensen gemaakte wet is niet dezelfde als de Heilige Wet. Kraai ziet duidelijker dan welke andere kracht ook dat de stoffelijke wereld en zelfs de spirituele wereld, zoals deze door mensen worden uitgelegd, een illusie vormen. Er zijn miljarden werelden. Er zijn oneindig veel schepselen. Grote Geest bevindt zich in al deze werelden en in al deze schepselen. Als iemand gehoorzaamt aan de volmaakte wetten van Kraai, die door de Schepper aan haar werden gegeven, zal zijn of haar dood vergezeld gaan van Goede Kracht. In zijn of haar volgende incarnatie zal deze persoon een helder herinnering hebben aan zijn of haar verleden.

Kraai is een voorteken voor verandering. Kraai leeft in de leegte en heeft geen tijdgevoel. De Oude Opperhoofden vertellen ons dat Kraai tegelijkertijd verleden, heden en toekomst ziet. Kraai laat licht en donker samensmelten en ziet zowel innerlijke als uiterlijk werkelijkheid.

Als de kracht van Kraai in je kaarten verschijnt, moet je eens nadenken over je opvatting van de wetten van de Grote Geest met betrekking tot de wetten van de mensheid. De kracht van Kraai betekent kennis uit de eerste hand van goed en kwaad. Deze kennis is van een hogere orde dan de kennis die tot uitdrukking komt in de wetten die in de menselijke cultuur werden geschapen. Als je met de kracht van Kraai spreekt, spreek je met krachtige stem over gebrek aan harmonie, evenwicht, heelheid en rechtvaardigheid.

Denk eraan dat Kraai scheel tegen de wereld aankijkt. In de Mayacultuur hadden schele mensen het voorrecht en de plicht om in de toekomst te kijken. Zet je angst om een roepende in de woestijn te zijn opzijn, en ‘kras’ zodra je iets ziet. 

Naarmate je leert om je persoonlijke integriteit als je gids te aanvaarden, zul je je minder alleen voelen. Als je je niet meer alleen voelt, kan je persoonlijke wil naar boven komen, waardoor je aan je waarheid zult kunnen vasthouden. Mensen met de kracht van Kraai moeten vooral opmerkzaam zijn op de relatie tussen hun meningen en hun handelingen. Wees bereid je denken en doen op elkaar af te stemmen, openlijk uit te komen voor jouw waarheid, de opdracht van je leven te kennen en het verleden, heden en toekomst in het nu in evenwicht te brengen. Verander die oude werkelijkheid van vorm en word je toekomstige zelf. Probeer met behulp van de ombuiging van stoffelijke wetten de van vorm veranderde wereld van vrede te scheppen.