Larch – Lariks – Larix decidua 

Voor hen die overmand zijn door een gebrek aan zelfvertrouwen en lijden aan een minderwaardigheidscomplex, waardoor faalangst, passiviteit of schuchterheid zich manifesteren. De oorzaak ligt in het te sterk vasthouden aan negatieve ervaringen en mislukkingen uit het verleden.

Negatief: gebrek aan zelfvertrouwen

  • Voor hen die al bij voorbaat overtuigd zijn van hun beperkingen en onbekwaamheid en zodoende niet tot verdere ontplooiing komen
  • Bij faalangst voor een examen 
  • Bij echtscheidingen als het zelfbeeld een forse deuk krijgt 
  • Voor de behandeling van potentie stoornissen 

Positief: zelfvertrouwen, succesvolle kracht

  • Voor hen die ervan overtuigd zijn minder bekwaam te zijn dan anderen 
  • Voor de alcoholist die drinkt uit een minderwaardigheidscomplex 
  • Voor hen die zelfs ziekte veinzen om niet aan een opgave te hoeven beginnen 
  • Voor zij die niets ondernemen uit de vaste overtuiging “het” toch niet te kunnen 
  • Bij misplaatste bescheidenheid 

Bron: Anthémis