Leven vanuit het Licht – de leerlingen luisteren naar de boodschap van de meester

Kernwoorden

  • Openheid
  • Channelling
  • Educatie
  • Ontvangen

Beschrijving

Een groep discipelen zit om een vrouwelijke goeroe. Zij ontvangt haar inspiratie uit hogere sferen van bewustzijn, van het licht dat neerdaalt uit de hemel. Vanuit de groep en de vrouwelijke goeroe stijgt een energie van aspiratie op die de indalende energie ontmoet. Zoals het heldere blauwe meer steeds opnieuw fris water ontvangt van de waterval, zo ontvangen de leerlingen nieuwe lessen van hun lerares. Terwijl de waterlelies zich naar het licht toe openen, nemen de leerlingen het nieuwe licht op in hun hart en hun ziel. 

De paarse kelkvorm onder hen is als de bekkenschaal in het menselijk lichaam waar alles geaard wordt. De groene onderrand van het kunstwerk is de aarde in haar vrouwelijke verschijning die een schaal vormt rond het meer. Het geeft de aardse stevigheid die het spirituele nodig heeft. Een gouden maanlicht verspreidt een toverachtige gloed over een landschap dat is als een spiegel van de ziel, met een kwaliteit van de eeuwigheid. 

Boodschap

Channelling en openheid – Wederkerigheid; wat je zaait zul je oogsten. Stel je je open voor het goddelijke, dan komt het naar je toe. De boodschap wordt ontvangen in de kelk van je hart. Als deze kaart vandaag op je pad kwam, dan is het tijd om open te gaan staan voor boodschappen uit een andere sfeer. Je zou zo een boekhandel binnen kunnen lopen en de juiste antwoorden vinden in het boek dat je spontaan openslaat. De kracht van synchroniciteit gaat voor je werken. Wat toeval lijkt, valt je toe. Het kan zijn dat je intuïtie je probeert te vertellen wat je te doen staat. Neem de tijd om stil te zijn en je te openen voor de voedende kracht van de kosmos. 

Luisteren en ontvangen – Was je aan het aarzelen of je wel of niet naar die speciale leraar zou gaan of naar die ene workshop, doe het dan. Zorg wel voor voldoende helderheid in jezelf over wat je op dit oment zoekt en formuleer een duidelijk doel of een duidelijke vraagstelling. Hoe duidelijker je levensvragen, hoe helderder de antwoorden. Twijfelde je ervoer om vandaag de pendel of wichelroede te gebruiken, twijfel dan niet langer en open jezelf voor de eeuwige wijsheid die door je heen zal stromen. Zorg wel dat je goed met de aarde verbonden bent wanneer je je met spirituele boodschappen bezig houdt, anders ga je zweven. Werk eens in de tuin met je handen in de aarde of ga languit op de aarde liggen met je buik naar beneden. Als je in je dromen een boodschap krijgt, neem die dan serieus. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning 

De Meester – Het symbool van een Meester, goeroe of sjamaan krijgt vaak een mannelijke benadrukking. Het is een universeel symbool dat zich in iedere cultuur voordoet. Waar het ons in de westerse cultuur aan ontbreekt, is de vrouwelijke tegenpool van het mannelijke godssymbool. Alleen Maria als moeder Gods draagt nog een deel van deze veel grotere vrouwelijk kracht. De psychologie beschrijft dat er een mannelijke en een vrouwelijke kant is in ieder individu. Het zijn benamingen voor twee specifieke kanten die ieder van ons met zich meedraagt. De Chinese filosofie noemt het Yin en Yang. Het vrouwelijke, het Yin in ons, is ontvangend, naar binnen gericht, terwijl de mannelijke kant, het Yang in ons, actief naar buiten gericht is. 

De vrouwelijke goeroe – Op deze afbeelding zit zij in de lotushouding met de bene gekruist onder zich, zoals ook Boeddha wordt afgebeeld. Zij geeft lessen en zij zet dus het aspect van educatie neer. Dit doet zij op een vrouwelijke manier, in samenspel met de leerlingen. Zij vraagt hen hun intuïtie te gebruiken. Om haar hoof heen is een gouden aura of aureool. Zij vertegenwoordigt een vrouwelijk aspect van Boeddha. In de culturen van het Verre Oosten, zoals in China, is zij verwant aan de godin van barmhartigheid en mededogen, Quan-Yin.

De lichtgele en gouden kleuren – zijn spirituele kleuren. Helder geel stimuleert de geest. Het zachte goud van de maan brengt hier het gevoelsaspect en bewustzijn. 

De zon die een maan kan zijn – In veel culturen is de spiegelende maan het symbool voor onze vrouwelijke kant en de stralende zon het symbool voor onze mannelijke kant. Op het schild zijn zon en maan samengesmolten en hebben zij één uitstraling. De vrouwelijke kant van de Goeroe die hier getoond wordt, is als de andere kant van de mannelijke medaille. 

De groene kleuren – Zoals de bomen en planten de longen van de aarde zijn, zo geeft de groene kleur ons voeding voor ons hart en onze longen. Een wandeling in de natuur doordrenkt ons met de kleur groen. We worden weer opgeladen. 

De kleine veldbloemen – Zij leren je het kleine te waarderen en ook op de details in je leven te letten. Misschien is jouw spirituele ervaring niet spectaculair, maar worden je ogen geopend voor iets kleins wat toch gelukkig kan maken of een grote invloed kan uitoefenen. Uit het kleine komt het grote voort. 

De donkere rotsen – Links op het kunstwerk stroomt de waterval langs grote stevige rotsen. Ze hebben de vorm van amethistkristallen. Ze zullen daar heel lang staan zonder te veranderen en ze zijn een tegenpool voor de ijle spirituele energie die in het kunstwerk centraal staat.