Liefde door de eeuwen heen – De Renaissance

Tussen 1300 en 1500 na Christus begonnen bepaalde aspecten van de hoofse liefde zich verder te ontwikkelen. Er ontstond een nieuw evenwicht tussen de seksen waarbij vrouwen en man als gelijkwaardige partners werden gezien – zolang er tenminste geen intiem contact was. De kerk voelde zich hierdoor echter bedreigd en zorgde ervoor dat vrouwen hun status verlopen. Ook de heksenjacht was vooral tegen vrouwen gericht. Dit hield stand tot de 16e eeuw, toen de romantische liefde weer opkwam. 

Zakelijke Overeenkomst

In het begin van de 16e eeuw werden voor het eerst huwelijken gesloten waarbij de liefde boven de zaken ging. Seks en liefde werden eindelijk gekoppeld en getrouwde stellen bleven niet meer per definitie bij hun familie wonen. Hendrik VIII brak met de katholieke kerk om te kunnen scheiden.

Bron MBS ©Loes Raaphorst 01/2006