Liefde door de eeuwen heen – De Verlichting

In de 18e eeuw richtten intellectuelen en de betere kringen zich op logica, wetenschap en de rede. emoties werden als inferieur beschouwd aan intellect en de geest zou onafhankelijk zijn van het lichaam. Goede manieren en etiquette waren van het grootste belang, terwijl de gevoelens werden weggestopt. In dit tijdperk werd de menselijke aard van nature als goedaardig gezien. Deze gedacht woog zwaarder dan de schuld en angstgevoelens die de kerk de mensen tijdens de renaissance had bijgebracht. 

De Rol van de Vrouw

Vrouwen werden als ornament gezien en alleen gerespecteerd als ze fatsoenlijk konden discussiëren. De avonturen van Casanova, een groot minnaar met een briljante geest, inspireerden veel mensen uit alle klassen tot romantische activiteiten. Maar tijdens de verlichting lieten mensen zich door hun verstand leiden in plaats van door hun hart.

Bron MBS ©Loes Raaphorst 01/2006