Liefde door de eeuwen heen – Het Victoriaanse Tijdperk

In het Victoriaanse tijdperk ontstond een nieuw soort preutsheid in combinatie met zelfbeheersing. Volgens de Encyclopaedia Britannica uit 1842 mocht een vrouw die het hof werd gemaakt haar goedkeuring alleen tonen met een ‘schuchter blosje’ of een ‘uiterst zwak glimlachje’. Zelfs getrouwde stellen waren bang om te ver te gaan en weigerden elkaar naakt te zien. Vrouwelijk seksuele genoegens werden zelfs als ziekte gezien, en de medische wetenschap beweerde dat alleen prostituees van seks konden genieten. Vrouwen behoorden zich nederig te gedragen jegens hun echtgenoot, die alle belangrijk beslissingen voor het gezin nam.

Vrouwenarbeid

Door de groei van de industrie gingen steeds meer vrouwen werken. Dit resulteerde echter nog niet in financiële onafhankelijkheid. 

Bron MBS ©Loes Raaphorst 01/2006