Liefde door de eeuwen heen – Hoofse Liefde

De hoofse liefde deed haar intrede in het Europa van de 11e eeuw. Ze was vergelijkbaar met de Griekse philia en richtte zich vaak op een onbereikbare geïdealiseerde geliefde. De liefdesrelatie was heimelijk, het verlangen aan beide kanten groot en de relatie had een spirituele dimensie. Men dacht namelijk dat liefde waaraan geen seks te pas kwam, geestverheffend was en van ridders betere krijgers maakte. De vrouw toonde haar liefde met kleine geschenken, zoals een zakdoekje dat de ridder meenam in de strijd.

Verheffende Emoties

Evenals bij de Grieken werden liefde en huwelijk gescheiden gehouden. Het huwelijk was een plicht voor elke man terwijl hoofse liefde een geestverheffende functie had. De hoofse liefde introduceerde het concept ‘een vrouw het hof maken’ door dappere daden.

Bron MBS ©Loes Raaphorst 01/2006