Liefde door de eeuwen heen – Vrouwenrechten

Tegen het einde van het Victoriaanse tijdperk kwamen de vrouwen in opstand. Ze eisten stemrecht, recht op onderwijs en lieten ook op andere gebieden hun stem horen. Veel huwelijken moesten alle zeilen bijzetten om met de veranderende tijden mee te gaan, en het aantal scheidingen nam sterk toe. Dankzij de inspanningen van de vrouwenbeweging begon de situatie voor de vrouwen te verbeteren. Het huwelijk veranderde langzaam van een financieel contract in een wederzijdse overeenkomst. 

Kleinere Gezinnen

Huwelijk en liefde werden niet langer als afzonderlijke zaken gezien en kinderen werden uit liefde geboren in plaats van uit noodzaak. De gezinnen namen hierdoor in omvang af. De eerste vrouw die in Nederland met succes haar studie afrondde was Aletta Jacobs (Groningen 1878).

Bron MBS ©Loes Raaphorst 01/2006