Liefde in Wonderland – Riekje Boswijk-Hummel

2-3 werkdagen
Paperback | 264 Pagina’s | De Toorts B.V. | 4e Druk | 
2001 
ISBN: 9060207564

 bol.com Partner

Aanbeveling van Bertie

Ik wil even iets met jullie delen: Het boek van Riekje Boswijk-Hummel: Liefde in Wonderland. Het is vooral bedoeld voor mensen die werken in de hulpverlening. Het gaat veel al over overdracht en tegenoverdracht, maar ze schrijft ook zo heerlijk herkenbaar over de spirituele wereld ‘wonderland’ zoals zij het noemt. De enorme verbazing als je voor het eerst in die wereld terecht komt, de reeds bestaande groepen waar je als ‘onbekend zijnde in die wereld’ zo tegen op kijkt. Wat weten ze veel, wat kunnen ze allemaal, ik weet daar zo weinig van af. En dan later gaan ontdekken, dat je veel docenten op een voetstuk hebt gezet, omdat je jezelf nog niet ontdekt had in dit gebeuren. Ik zal er verder niet teveel over vertellen, maar heb je een eigen praktijk of werk je veel met cliënten en je werkt met spiritualiteit is het zeker een aanrader!!

Beschrijving:

Liefde in Wonderland: een licht ironische titel voor een boek waarin serieus wordt ingegaan op de relatie tussen cliënt en alternatieve) hulpverlener. Wonderland, omdat een cliënt in de wereld van alternatieven geneeswijzen, psychotherapie, spirituele ontwikkeling, astrologie, healing en dergelijke vaak totaal wordt overdonderd door wat hij hoort, ziet en meemaakt. Liefde, omdat de relatie tussen cliënt en hulpverlener vaak allerlei gradaties en kenmerken vertoont van liefde, bewondering en afhankelijkheid. Deze gevoelens ontstaan op grond van projecties (in vakjargon: overdracht), maar slaan soms om in teleurstelling en vijandelijkheid, eveneens op grond van projecties. Er ontstaan dan verwarrende tot pijnlijke misverstanden, waardoor de hulp of de psychotherapie gedeeltelijk of zelfs helemaal mislukt. Ook een spirituele ontwikkelingsweg, in welke vorm dan ook, kan door overdracht worden overschaduwd of belemmerd.

Riekje Boswijk-Hummel beschrijft in dit boek het aandeel van zowel de cliënt als de hulpverlener aan dergelijke verwarringen. Duidelijk wordt hoe verliefdheid, idealisering, afhankelijkheid, ‘clanvorming’, maar ook gevoelens als teleurstelling, angst, schuld, vernedering, woede en rancune kunnen ontstaan. Met name haar inzichten over de functie en het effect van het verwerken van pijn bij cliënt én hulpverlener zijn interessant.

Liefde in Wonderland bevat zinnige en verhelderende informatie voor cliënten, patiënten, leerlingen of cursisten en onontbeerlijke informatie voor alternatieve hulpverleners en hulpverleners-in-opleiding. Omdat overdracht voorkomt in iedere relatie waarin sprake is van hiërarchie en/of affectie, is deze informatie ook direct van toepassing op werk-, onderwijs, liefdes- en ouder-kind-relaties. Riekje Boswijk-Hummel baseert zich op ongeveer dertig jaar ervaring als cliënt en psychotherapeut, en illustreert haar boek met tal van voorbeelden waarin zij zichzelf op humoristische wijze in beide rollen tekent. Het boek heeft hierdoor een grote en vooral praktische herkenbaarheid. Een boek voor iedereen die iets te maken heeft gehad met welke vorm van hulpverlening of spirituele ontwikkeling ook. Speciaal voor wie zich alsnog wil verdiepen in wat zich, naast de inhoudelijke aspecten van die hulpverlening, op relationeel gebied heeft afgespeeld of afspeelt. 

Recensie: 

De auteur schreef een beeldend boek vanuit haar beroepservaring als psychotherapeute en vanuit haar positie als ervaringsdeskundige/hulpvraagster. De titel is een parodie op hulpverlening zoals het zou behoren te zijn; door schade en schande wijzer geworden, is de ondertoon dan ook spottend bedoeld. Door haar persoonlijke ervaringen wordt de lezer meegenomen naar het huidige brede scala van het alternatieve en reguliere hulpaanbod. Puntig wijst ze de momenten van mislukken en falen aan. Het boek biedt de zoeker met levensvragen veel herkenning. Tevens toont het boek akelig reëel aan dat hulp zoeken even vaak kan leiden tot een trauma erbij dan een trauma minder! De titel kan binnen de literatuur over hulpverlening een relativerende positie innemen.

(Biblion recensie) 

 bol.com Partner

Bron  Email  ©Loes Raaphorst 05/2006