Lilith

Mythologie

Lilith was oorspronkelijk de Soemerisch koningin van de hemel, een godin die ouder was dan Inanna. De Hebreeërs transformeerden deze godin in de eerste vrouw van Adam, die weigerde bij de gemeenschap onder hem te gaan liggen. Zij vond dat ze op een gelijkwaardige manier de liefde moesten bedrijven, aangezien ze als gelijken waren geschapen. Toen Adam dat weigerde, verliet zij hem. Sindsdien werd zij in de joodse mythologie als een demon beschreven. 

Betekenis

Lilith verschijnt om je te vertellen dat je je macht moet terugpakken. Op welke gebieden heb je je macht verloren of weggegeven? Welke overtuigingen van je ontkennen je macht? Is je verteld dat machtige vrouwen nooit een partner vinden? Of dat vrouwen geen macht mogen hebben, omdat ze er onvrouwelijk door worden? Hebben anderen je geplaagd, gemeden, verstoten toen je de touwtjes in handen nam? Ben je bang dat je je macht zult misbruiken om te overheersen en te manipuleren? Lilith zegt dat je heel kunt worden door te erkennen dat je geen contact hebt met je macht, om er vervolgens mee in het reine te komen en je macht te aanvaarden. 

Ritueel

Je kunt dit ritueel uitvoeren wanneer je maar wilt. Door de maancyclus te volgen zal de kracht ervan toenemen. Een gunstig tijdstip om een koord te doorbreken is nieuwe maan. Het tijdstip om koorden om te doen, is de dag na volle maan. Je kunt ze dragen tot nieuwe maan, maar ook langer of korter – wat je wilt. Gebruik touw, draad, een bandje of iets anders wat je prettig vindt. Als het maar zo sterk is dat je het kunt dragen, zolang als je wilt. Je hebt ook een schaar, een mes en een wierookbrander, een kookpot of houtkacheltje nodig. Je kunt dit alleen of met anderen doen.

Voorbereiding: Kies maximaal drie manieren waarop je je afgesloten hebt voor je macht. Misschien was je bang voor je macht uit te komen of weerhouden je overtuigingen je ervan hem te uiten. Kies vervolgens een datum waarop je je koorden zal omdoen. Dat kan meteen zijn, maar je kunt het ook afstemmen op de maancyclus. Nadat je de datum hebt vastgesteld, verzamel je alle bovengenoemde dingen. 

Ceremonie: Je kunt een cirkel trekken of doe wat je prettig vindt. Als je daarmee klaar bent, pak je het koordje en snij je dat op de gewenste lengte. Die lengte zal afhangen van waar je het koordje wilt vastbinden, bijvoorbeeld om je enkels, polsen, hals of middel. Je keuze zal afhankelijk zijn van wat het koord vertegenwoordigt. Als je datgene wilt transformeren wat je macht kluistert, kun je koorden om je enkels binden. Als het je moeit kost jouw waarheid te spreken, kun je je hals kiezen. Als angst voor je seksualiteit je van je macht afhoudt, kun het het koord laag rond je heupen binden. Doe wat je goed lijkt. 

Spreek de betekenis van het koord uit, terwijl je het op je huid bindt. Bijvoorbeeld: dit koord symboliseert mijn verlangen mijn macht te uiten door mijn eigen waarheid te spreken. Als je klaar bent, ga je verder met het volgende koord. Je kunt met één koord per keer aan de slag gaan, maar je kunt er ook de voorkeur aan geven drie koorden te gebruiken. Zorg ervoor dat je alle koorden aandacht kunt geven. Tijdens de dagen voor je het koordje gaat doorsnijden, moet je je op elk koordje en op wat dit vertegenwoordigt, concentreren door ernaar te kijken of het op je huid te voelen.

Houd de wierookbrander, kookpot of het houtkacheltje, de lucifers en een schaar of mes gereed op de dag of in de nacht die je uitgekozen hebt voor het doorsnijden van de koordjes. Je kunt een cirkel trekken of iets anders doen wat je prettig vindt. Als je zover bent, ontsteek je vuur in een van de apparaten. Misschien wil je nu wild dansen en trommelen, de betekenis van het koord uitschreeuwen en hoe je je macht terugneemt door het koord door te knippen. 

Misschien wil je liever rustig zitten, waarbij je de betekenis van het koord en je verlangen je macht terug te nemen uitspreekt, om vervolgens het koord door te snijden. Doe wat geschikt is voor jou. Je kunt ook elk koord op een andere manier verbreken. Snijd het eerste koordje door, dan het volgende, tot alle koorden doorbroken zijn. Leg vervolgens de koorden in de wierookbrander of het keteltje en kijk hoe ze verbranden. Ervaar een vlaag van macht, terwijl je kijkt hoe de koorden in rook opgaan.

Als je wilt dansen, laat je dans dan een symbool zijn voor je intentie macht te herwinnen en voor wat het koord voor je betekent. Als je klaar bent met je dans, snijd je de koorden door en gooi je ze in het vuur. Als je dit met een groepje doet, kunnen de anderen trommelen of muziek maken. Elke vrouw van de groep krijgt de kans in de kring de dans van haar koorden te dansen. Als ze uitgedanst is, kan ze haar koorden zelf doorknippen of een ander aanwijzen om dat voor haar te doen. Ze gooit ze in het vuur en als ze verbrand zijn, is het de beurt aan de volgende tot iedereen heeft gedanst, de koorden heeft doorbroken en verbrand.

Haal diep adem en voel je nieuwe machtsbeleving. Als je een cirkel had getrokken, bedank dan wat je had opgeroepen en laat het vrij. Bedank Lilith dat ze je de weg naar je eigen macht heeft gewezen.