Lynxsteen

Lynxsteen werd ook wel lyncunium 
of lyncurius genoemd. 
Plinius schreed dat lynxsteen ontstond 
uit urine van de lynx 
vermengd met een bepaald soort grond. 
De lynx zou de steen verstoppen 
uit angst dat de mens hem zou stelen. 
De steen had een amberachtige gloed. 
Wellicht ging het om bruine toermalijn. 
Lynxsteen zou zich als een magneet 
aan allerlei objecten kunnen vasthechten, 
bijvoorbeeld aan bladeren, stro, koper en ijzer. 
Gecombineerd met water 
zou het urinewegproblemen verdrijven, 
toegevoegd aan wijn genas het geelzucht. 
Volgens een andere legende 
was een lynxsteen een witte steen 
afkomstig uit de kop van een lynx 
en genas hij staar.

Bron MBS ©Loes Raaphorst 12/2005