Maantijdschild – het ritme van het bloed stroomt als eb en vloed

Kernwoorden

  • Oermoeder
  • Respect
  • Cyclus
  • Groot mysterie

Beschrijving

Op dit medicijnschild staat de kracht van de oermoeder centraal. Haar levensgevende vagina is hier omgeven door slangen die licht uitstralen. Boven de yoni bevinden zich drie kleine zilveren dolfijnen onder een dunnen maansikkel. De fasen van de maan zijn linksonder afgebeeld. Het zijn de wassende maan, de volle maan en de afnemende maan. Rechtsonder hangt het beeldje van een haast vrouwelijk boeddha. Middenonder zijn twee dunnen blanke (eier) stokken te zien, die met het heilige bloed van de maandstonde beschilderd zijn als rode spiralen. 

In het Oud-Nederlandse woord maandstonde (menstruatie)  vind je het woord maan terug. Alle indianenstammen noemen deze periode de moon-time of maantijd. De dertien schelpenhoorns aan weerszijden zijn de dertien volle manen die in een jaar geteld kunnen worden. Het aantal dertien was voorheen om deze reden het heilige getal van de Godin. Alle vrouwen reageren met hun maandstonde cyclus op de maan en ze kunnen een zelfde cyclus van achtentwintig dagen per maand hebben en soms dertien cyclussen per jaar. Wanneer vrouwen bij elkaar wonen of werken, zoals in een studentenhuis of op een kantoor, dan raken hun cyclussen op elkaar afgestemd. Zij volgen elkaars ritme. 

Boodschap

Ritme – Heb je deze kaart vandaag getrokken, dan worden de getijden in je leven sterker voelbaar. Er is een ritme of cyclus die je met de eb en vloed van de zee kunt vergelijken. Dit ritme ervaren vrouwen in hun lichaam in de tijd dat zij de menstruatiecyclus doormaken, maar ieder mens is onderhevig aan verschillende ritmes. Zo is er het ritme van de maan, die alles op aarde beïnvloedt: de zee, de plantensappen, zelfs het bloed in ieder mens reageert op de maan. 

Ook het ritme van de seizoenen beïnvloedt ons sterk, al kunnen wij met al ons technisch vernuft de winterse kou uitschakelen en de zomerse hitte met airconditioning koud maken. Ons lichaam heeft behoefte aan de ritmes van dag en nacht, zomer en winter. Er is een cyclus van een naar buiten gerichte kracht die samenvalt met de tijd van de zomer en het daglicht van de zon en een naar binnen gerichte kracht in de wintertijd en in de nacht bij het licht van de maan en de sterren. 

Structuur – Ben je misschien in je leven al een tijdje op zoek naar structuur? Ben je op zoek naar ritme of regelmaat? Deze kaart laat je zien dat alles in de natuur zijn cyclus heeft. Ook jouw lichaam en jouw geest hebben daar behoefte aan. Laat deze kaart een stimulans zijn om eens extra naar jezelf te kijken. Luister naar wat goed voor je is, dan volg je het ritme van de oermoeder, het ritme van Moeder Natuur en Grootmoeder Maan, zoals de indianen zeggen. Ga een een tijdje vroeger naar bed of sta eens een keer op bij zonsopkomst en zie hoe de hele wereld elke ochtend vernieuwd wordt. 

Rust en respect – Eet regelmatig. Geef je lichaam en je emoties tijd om bij te komen van elke nieuwe ervaring. Er is een tijd voor actie én een tijd voor passiviteit en rust. Het laatste krijgt in onze westerse wereld veel te weinig aandacht. Hoe is jouw levensritme? Is het in harmonie met de wetten van de natuur? Neem je tijd voor rust en verwerking of wacht je tot je ziek wordt of overspannen raakt? Als je ziek wordt dan kan het zijn dat de natuur ingegrepen heeft om haar ritme te herstellen. 

Maantijd (voor vrouwen) – Voor vrouwen kan deze kaart een aanwijzing zijn om respect en aandacht te hebben voor de eigen maantijd of menstruatie. Onze maatschappij doet dit niet. Zelfs het maandverband op de televisie wordt in demonstraties doordrenkt met een blauwe vloeistof. Het is net of het lichaam van de vrouw geen kleur mag bekennen en dan gaat het nog wel om de heilige kleur van het rode bloed. 

De kleur die bij geboortes zo’n belangrijke rol speelt. De kleur van de liefde, van dieprode rozen en van het hart. Koop eens een rode roos of een sjaal met deze mooie rode kleur om jezelf te eren. Juist in de tijd van je maandstonde verdien je iets extra’s. Hoe vaak heb je door de drukte van je werk of je leven geen tijd om aandacht aan je cyclus te geven? Laat deze kaart je aansporen om dat wel te doen en jezelf eens te verwennen door jezelf een uur, of een dag rust te gunnen. 

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

Oermoeder – De grootste oermoeder die wij kennen is de oceaan. Uit deze enorm grote en diepe watermassa die een groot deel van onze planeet bedekt, is al het leven voortgekomen. Als wij in de baarmoeder verblijven, is dit in het vruchtwater. Dat laat ons drijven en het beschermt ons. Die staat van zijn wordt wel het oceanisch bewustzijn genoemd, een gevoel van opgenomen zijn, alsof wij nog in onze oermoeder verblijven. In oude culturen wordt de oermoeder afgebeeld met een breed bekken en mooie, volle buit waarin alles geschapen wordt. 

Heilig bloed – Het maandbloed of menstruatiebloed was heilig bij onze voorouders. Zelfs in onze cultuur waren honderd jaar geleden nog gebruiken waarbij menstruerende vrouwen op de hoeken van de akkers gingen zitten. Hen was gevraagd het heilige bloed aan de akkers te geven als een inzegening en symbool van vruchtbaarheid. Later werd dit vervangen door het wijwater van de priester die dit heilige water met de wijwaterkwast over de akkers kwam sprenkelen. Ook werd rode wijn geofferd ( bijvoorbeeld in zuidelijke landen) als symbool van het heilige bloed. Later stond dit oude symbool voor het bloed dat Christus geofferd heeft. 

Groot Mysterie – Bij de indianen wordt speciale aandacht besteed aan een aspect van de religieuze beleving dat het ‘Groot Mysterie’ wordt genoemd. Wij kennen dit begrip in onze westerse religie niet. Het is voor de moderne mens moeilijk om iets een mysterie te laten zijn en dan nog wel een Groot Mysterie. Wij willen alles beredeneren met ons verstand. Toch is er nog zoveel om ons over te verwonderen. Kijk eens in de harten van de verschillende bloemen of sta stil bij een zaakje dat een enorme boom zal worden. Verbaas je over het wonder van de geboorte en over een verre sterrennevel. De indiaan eert het ongrijpbare, mystieke aspect van de schepping en dat is de essentie van deze kaart. 

De versieringen: de veren, het bont en de schelpen

De veren – dragen de symboliek van de oermoeder. Ze zijn afkomstig van drie vogels: de Havik die voor felheid staat, de Ara of oerwoudpapegaai die voor het mysterie staat en de Kalkoen die het symbool is van de opoffering. De wilde kalkoen wordt op het herfstfeest van de indianen gegeten, het huidige Thanksgiving. De kalkoen offert zich op als voedsel voor de mensen. 

Het bont – staat symbool voor de instincten van de dieren met hun ritmes, maar ook voor het zachte, warme omhullende dat hoort bij de oermoeder.

De schelpen – staan wederom symbool voor de oceaan en de oermoeder.

De maan – Als vrouwelijke energie weerspiegelt de maan de levensfasen van de vrouw. Het is de heilige drie-eenheid van wassende maan, volle maan en afnemende maan. De wassende maan en de maansikkel staan symbool voor de levensfase van het jonge meisje of de jagende godin die met pijl en boog door het woud reist. De volle maan symboliseert de volwassen vrouw die in de kracht van haar leven staat en kinderen kan baren. De afnemende maan staat voor de oude, wijze vrouw met lange, zilveren haren, voor de ouderdom en het inzicht. Natuurlijk kan dit ook voor mannen gelden. De maan staat in verbinding met onze emoties, met de getijden, met overstromingen en met de vrouwelijk cyclus van de maandstonde. Alle maangodinnen zijn wevers van het lot en ze worden soms afgebeeld als de spin die haar web weeft en die in het centrum van haar web woont.