Maät

Mythologie

Maät was een godin van de wet, orde, waarheid en gerechtigheid in het oude Egypte. Met haar veer der waarheid woog zij de zielen van hen die in haar onderaardse hal der rechtspraak kwamen. Op haar weegschaal woog ze het hart van de overledene af tegen haar veer. 

Als de weegschaal in balans was, kon de overledene feesten met de goden en de geesten der doden; als het hart zwaar was, werd de overledene over gedragen aan Ahemait, godin van de onderwereld, die deels nijlpaard, deels leeuw en deels krokodil was, die hem of haar verslond.

Betekenis

Maät is met haar veer der waarheid gekomen om je te helpen gerechtigheid in je leven te brengen. Lijken je omstandigheden momenteel oneerlijk, onrechtvaardig, onredelijk? Ben je integer geweest, maar een ander of anderen juist niet, en ben je nu gekwetst en wil je dat er recht gedaan wordt? Ben je niet eerlijk geweest in wat je zei of deed? 

Gedraag je je onrechtvaardig jegens anderen? Jegens jezelf? Misschien zijn je normen wel zo strikt dat je er niet aan kunt voldoen en je voortdurend in opstand moet komen? Zit in je binnenste een rechter die je veroordeelt voor overtredingen van zijn of haar regels? 

Nu is het moment gekomen om de gerechtigheid in je leven te brengen – om alle schulden te vereffenen, om op een eerlijke en redelijke manier de balans op te maken bij alles wat je doet. Maät zegt dat je heel kunt worden door de milde aard van gerechtigheid te accepteren, die al het onrecht wil herstellen door de benodigde lessen te geven. 

Ritueel

Kies een rustig moment waarop je niet gestoord zult worden. Misschien wil je iets aantrekken dat afwijkt van je dagelijkse kleren. Misschien wil je wat wierook branden en kaarsen aansteken. Doe wat je het prettigst vindt.

Trek een cirkel door de elementen aarde, lucht, vuur en water op te roepen, of vereenzelvig je ermee. Roel datgene op dat je moet of wilt oproepen – machtsdier(en), de godin en de god, het grote mysterie, moedertje maan. Als je de cirkel hebt getrokken en klaar bent met oproepen, kun je Maät op gaan roepen. Misschien wil je de kaart waar Maät op staat in het midden van de cirkel leggen, of iets dat haar voor jou vertegenwoordigt. 

Voor het oproepen van een godin, kun je het best je eigen woorden gebruiken, recht uit je hart. Het gaat niet om de woorden, maar om de bedoeling, die oprecht is en recht uit je hart komt. Doe je ogen dicht en roep haar binnen door te trommelen, te chanten, te dansen, te zingen, door hardop of in stilte woorden uit te spreken. 

Stel je open en zie of voel Maät’s aanwezigheid. Geef haar nu dat deel van je leven dat om gerechtigheid vraagt. Voel hoe het probleem van je schouders wordt genomen. Je moet nu werkelijk zien of voelen dat Maät ervoor zal zorgen. Het is weg, van je schouder genomen, uit je gedachten gehaald. Dank Maät dat ze is gekomen en laat haar weer gaan. Laat nu al het andere wat je hebt opgeroepen gaan. Geef jezelf de kans te zien of voelen hoe je cirkel in rook opgaat. Welkom terug!