Machidiel

Machidiel: de Engel van de ram.
Voor zelfrespect, assertiviteit en individualiteit.

Als u deze kaart hebt getrokken, drukt Machidiel u op het hart u niet te snel in situaties te storten zonder daar eerst goed over na te denken. De kaart duidt erop dat u van nature brutaal en moedig bent en niet bang om beslissingen te nemen of uw mening aan anderen kenbaar te maken. U hebt doorgaans vertrouwen in uw vaardigheden en bent in staat om zelfstandig met grote vastberadenheid, te handelen in kwesties die belangrijk voor u zijn. Over spirituele zaken denkt u echter zelden na. Machidiel wijst u erop dat uw leven misschien te veel gericht is op het materiele of Lagere Zelf.

Nu en dan gaat u ook te snel verplichtingen aan en moet u meer tijd nemen om voors en tegens tegen elkaar af te wegen. Soms kunt u star zijn en kan niemand u ervan weerhouden iets te doen wat mogelijk niet goed voor u is. U bent ook geneigd anderen te snel te vertrouwen, soms de verkeerde mensen, waardoor uw wordt teleurgesteld. Roep Machidiel aan om u in zulke situaties te helpen en leer met de wijsheid van uw hart te luisteren naar een antwoord. Gebruik robijn of bloedsteen voor fysieke energie en stabiliteit en amber voor bescherming, maar Machidiel geeft u het advies u niet te snel te begeven in situaties ‘waar Engelen zich niet wagen’!