Maya

Mythologie

De Hindoes en boeddhisten uit India vereerden Maya als ‘het materiele universum’, ‘moeder der schepping’, ‘weefster van het levensweb’, en als illusie. Zij is de maagd of het meisje uit de drieledige Kali. Maya wordt ook vereerd in Nepal, Tibet, Azië en de Himalaya. Haar speciale kenmerken zijn intelligentie, creativiteit, water en magie. Op deze kaart tilt zij de sluier van de aardse vorm op om de ware aard van het universum te onthullen. 

Betekenis

Maya stapt bijna onmerkbaar je leven binnen om je te zeggen dat je je illusie onder ogen moet zien. Het wordt tijd dat je inziet wat illusie is en wat waarheid, wat echt is. Blijf je vastzitten in een bepaalde situatie doordat je er maar geen duidelijk beeld van kunt krijgen? Was je verblind door de mogelijkheden van een bepaalde realiteit en ontdek je nu dat er niets is? Luisterde je naar de woorden van mensen in plaats van naar wat er achter die woorden stak? 

Maya zegt dat je gemakkelijk verstrikt raakt in een illusie. Je heelheid wordt gevoed als je aanvaardt waar je staat en je jezelf vergiffenis schenkt, je bewust wordt van de illusie en dan bewust de sluiers optilt om de realiteit te beleven. Door de realiteit achter de illusie te zien, krijg je macht. 

Ritueel

Je hebt pen en papier nodig. Kies een tijdstip waarop je niet gestoord zult worden. Ga ontspannen zitten of liggen met recht rug en doe je ogen dicht. Adem langzaam in en adem langzaam weer uit. Concentreer je op je ademhaling, terwijl je in- en uitademt. 

Zodra je er klaar voor bent, zie of voel je hoe je huidige toestand schuil gaat achter sluiers. En registreer hoe die uiteengaan als je de vraag stelt: wat gebeurt er? Doe nu je ogen open en pak pen en papier. Benoem de toestand waarin je je bevindt en geeft er een klinische beschrijving van: alleen de feiten. Als je klaar bent, leg je je pen neer en sluit je je ogen. 

Concentreer je op je ademhaling. Als je er klaar voor bent, stel je de tweede vraag: wat vind ik van de huidige situatie? en zie of voel hoe nog meer sluiers omhooggaan. Open nu je ogen en schrijf op wat je vindt van je situatie. Als je klaar bent, leg je je pen neer en sluit je je ogen. 

Concentreer je op je ademhaling. Zodra je er klaar voor bent, stel je de derde vraag: wat heb ik nodig? en je ziet of voelt hoe de laatste sluiers van jouw situatie af vallen. Open nu je ogen en schrijf op wat je nodig hebt. Bekijk je lijstje, de drie draden die in de huidige situatie verwezen zijn. Stel jezelf de vraag: ben ik tevreden met deze situatie? Schrijf je antwoord op. 

Richt je weer op je ademhaling. Zie of voel hoe je huidige situatie werkelijk is. Blijf in de positie van de toeschouwer en laat je emoties je perspectief niet vertroebelen. Sta jezelf toe de duidelijkheid die je voelt op te zuigen. Je hebt gezien hoe de dingen zijn en dat geeft je macht. Inhaleer de macht van duidelijkheid en visie die samengaat met het zien van de werkelijkheid. Welkom terug!