Medicijnwandeling – een Indiaanse Traditie

In de Indiaanse traditie is ‘medicijn’ alles wat de zoeker kan helpen zich meer verbonden en in harmonie te voelen met de natuur en alle levensvormen. Alles wat helend is  voor het lichaam, de geest en/of ziel is ‘medicijn’. Onze  voorouders gingen vaak in de bossen of op de hoogvlakten wandelen om een speciaal ‘medicijn’ te vinden die antwoorden zou geven op een persoonlijke uitdaging of persoonlijk probleem; ze namen dan de tekens of voortekens waar die hen zouden helpen bij het helen en het zoeken naar wijsheid. De medicijnwandeling was een manier om de verbinding met de bondgenoten of medicijnhelpers te herstellen. Een medicijnwandeling is in de huidige drukke wereld nog steeds mogelijk, als de zoeker weet hoe hij of zij de tekens van de natuur moet interpreteren. 

Met behulp van intuïtie kunnen we de talen van de planetaire familie begrijpen en daardoor onze verbondenheid met de Aarde in stand houden. In het waarzeggerijsysteem leggen de Moeder Aarde Kaarten je vragen voor, zodat je je persoonlijke intuïtie opnieuw kunt gaan ontwikkelen. Macht is niets meer dan onze gaven en vermogens en ze kan nooit door een ander van ons worden afgenomen. Het is tijd dat iedere zoeker die talenten erkent en gebruikt. 

Eeuwenlang hebben de Rode Mensen de voortekens van de natuur gebruikt om tot beslissingen van hele volken te komen. Alle levende wezens hebben hun eigen medicijnboodschappen, die ze willen delen met hen die bereid zijn hun taal te leren. Al onze verwanten spreken in het ‘Hail-lo-way-ains’, Taal der Liefde, tot ons. Met behulp van ‘Hail-lo-way-ains’ kunnen onze harten de antwoorden voelen die op een Medicijnwandeling worden verkregen, waarna heling kan plaatsvinden. 

Tweevoeters (mensen) zijn de enige wezens op onze wereld die niet uit dankbaarheid de liefde beantwoorden die ze van Groot Mysterie hebben ontvangen. De Taal der Liefde kan worden begrepen wanneer er weer sprake is van mededogen en wederzijds respect en wanneer deze twee kunnen worden herverdeeld over hen die onze wereld met ons delen. Een manier om hiermee te beginnen is liefde te zenden naar een prachtige zonsondergang, naar een wilg, naar een rondcirkelende havik en de schoonheid van elk van hen te bewonderen. 

Elk schepselwezen, elke levensvorm is een leraar en een potentiële vriend. Elke leraar in de natuur bezit een diepe, duurzame liefde voor Groot Mysterie en zal boodschappen onthullen aan hen die op zoek zijn naar de geheimen van de leegte. Het onbekende bestaat uit de lessen die ons leren wat onze rollen binnen de schepping zijn en wat de rollen zijn die anderen spelen. 

Deze boodschappen begrijpen is éénwording met de schepselwezens van de natuur. De vrede van het Staande Volk (bomen) opzoeken, de heiligheid van alle levens vormen erkennen, en harmonie vinden met elk leven ding: dat is respect verwerven voor het Zelf als Beschermer van onze Moeder Aarde. 

Het uitgangspunt om dit te begrijpen is erkenning van de Uniwereld. De Uniwereld is de universele Familie der Schepping. De Aarde is onze moeder, de Hemel is onze vader; onze grootouders zijn Grootvader Zon en Grootmoeder Maan. Onze Broers en Zussen zijn het Stenen Volk, het Staande Volk, de Schepselwezens, het Plantenvolk en de andere Tweevoeters. We zijn nooit alleen. wanneer we van de leden van onze menselijke familie gescheiden worden of wanneer deze door lichamelijke dood naar de Blauwe Weg van Geest gaan, hebben we niets om over te treuren zolang we verbonden blijven met de universele Familie der Schepping. De Medicijnwandeling is een manier om deze verbondenheid terug te winnen.

In onze moderne wereld kunnen de begrippen van de Taal der Liefde, ‘Hail-lo-way-ains’, slechts worden begrepen via het hart dat zich openstelt; het is namelijk meer een manier van leven dan een systeem dat onder de knie moet worden gekregen. We moeten bereid zijn onze gevoelens en innerlijke zintuigen te gebruiken om de delicate leringen van onze medelevensvormen te ‘horen’. 

Stel je eens voor: je wandelt door je lievelingslandschap, bos, golvende heuvels, hoogvlakten of een groene vallei. Je bent omringd door de schepselen die je Totems of lievelingsdieren zijn. Merk op in welke richting de Wind blaast. Kijk naar de Wolkenmensen; nemen ze de vorm van gezichten of dieren aan? Voel de warmte van Moeder Aarde, die je in haar zachte armen koestert. Kijk naar Grootvader Zon, zie hoe z’n licht op de borst van Moeder Aarde speelt. Proef de bries en drink de belofte van regen in. Eerbiedig en bewonder alles wat je omringt. Zo kan de Taal de Liefde in de stilte van een rustig hart en een rustige geest te zintuigen doordringen. 

Elke bloem of rots kan je leraar zijn. Ze wachten op jouw erkenning terwijl je door het land loopt dat jullie delen. De Helende Krachten die ze bevatten, worden vrij en overvloedig gegeven als je jezelf toestaat deze te voelen. De Wind is de voorboden van alle lessen, want alle geest komt op de Wind. Al hij uit het Zuiden komt, schenkt hij je een lering over geloof, vertrouwen, onschuld, nederigheid, of het kind in je. Als Winde uit het Westen blaast, schenkt hij lessen over innerlijk weten, over het met behulp van introspectie zoeken van antwoorden of doelen. Wanneer Wind uit het Noorden blaast, smeekt hij je dankbaar te zijn en de wijsheid te onder gaan die je geschonken wordt, evenals de wijsheid te erkennen die je persoonlijk bezit. De Oostenwind brengt doorbraken, nieuwe ideeën en vrijheid via verlichting. De Oostenwind opent de Gouden Deur die naar nieuwe niveaus van inzicht leidt, waardoor hij je zal helpen om twijfels of duisternis te laten schieten. 

Zodra we begrijpen welke soort les naar ons toekomt tijdens onze Medicijnwandeling, kunnen we verdergaan met op te letten welke Bondgenoten ons aanroepen. Wanneer ons oog ergens op valt, heeft dit onze aandacht getrokken en spreekt dit via de Taal der Liefde tot ons. Als we om deze boodschapper geven, brengen we een verbondenheid tot stand waardoor de boodschap ontvangen kan worden. we leren de lessen van de natuur door elke Medicijnhelper te observeren, of het nu gaat om waterjuffer, Ponderosa-den, Rotstekening of Stenen Persoon. 

Met de Moeder Aarde kaarten hebben we de basisprincipes die we kunnen gebruiken om in de wildernis van je lievelingsplek op Moeder Aarde de verbondenheid met de Aarde te herstellen. De moeder Aarde kaarten vormen een brug naar de oude inzichten van de Indiaanse Systemen van Weten. Alles wat de zoeker nodig heeft, is een oprecht, gevoelig hart, het verlangen om te leren, en de bereidheid om de Taal der Liefde te voelen. 

De Indiaanse manier van leven kan een verandering in bewustzijn teweegbrengen die nieuwe deuren van expressie en expansie opent. De Rode Mensen begrijpen is: zich openstellen voor een andere cultuur, en de schoonheid van onze gemeenschappelijke paden delen. Door dit te doen vertrouwen we erop dat ons gemeenschappelijk doel zal worden bereikt: vrede, waarheid en heling voor de kinderen van Moeder Aarde. Wanneer de Kinderen van de Aarde geheeld zijn, kunnen we de Vredesregenboog in onze harten verwelkomen en erop vertrouwen dat elke Medicijnwandeling op het Heilig Pad nieuwe, met anderen te delen verbondenheid en Goede Kracht zal brengen. Op deze manier worden we de leven profetie van de Vijfde Wereld van Vrede.