Michaël

Michaël: Heerser over woensdag, Mercurius en het Kobaltblauwe en Topazen Licht.
De kaart van kracht, bescherming en waarheid.

Men zegt dat Michaël de sleutels tot het hemelse koninkrijk in bewaring heeft. Hij wordt vaak afgebeeld met een zwaard en een mantel. Hij is de grote leider in de strijd van het Licht tegen het Duister. Zijn zwaard doorboort de duisternis met het licht van de waarheid en zijn kobaltblauwe mantel biedt bescherming tegen negatieve energie. Hij zorgt voor de kracht, geduld en kalmte om de crisissituaties in het dagelijks leven het hoofd te kunne bieden.

Michaël vraagt of u iets in uzelf wilt bevrijden. Als dat zo is, kunt u zijn hulp vragen om het weg te snijden. Hij stuurt vervolgens kobaltblauw licht om de leegte die achterblijft te vullen en om te helen. Zo wordt voorkomen dat het probleem terugkeert. Hij kan u ook helpen om oude conditioneringen en denkpatronen kwijt te raken. 

Als Engel van de waarheid wijst hij op de verschillende aspecten daarvan. Er is de vrijheid om de waarheid te spreken en te horen in de context van het dagelijks leven – om uzelf niet te verloochenen. Gebruik saffier of Topaas ter bevordering van een heldere communicatie. Er is ook de ultieme waarheid die gevonden kan worden door het spirituele pad van liefde en licht te volgen. Voor spiritualiteit stelt Michaël Labradoriet voor. Hij vraagt of u klaar bent om deze reis te maken en biedt u aan uw pad te verlichten met het stralende topazen licht van zijn zwaard.