Moeder Aarde Kaart 10 – Schild van het Westen

Schild van het Westen,
Vermogen van de vrouw om antwoorden te vinden,
Plaats waar Beer zijn hol heeft.
In het afnemende licht
van Grootvader Zon
Brengt de horizon van morgen
me de kracht
om m’n doelen te bereiken.

Als het Schild van het Westen in je kaarten is verschenen, vraagt Beer je naar je huidige doelen te kijken en waar te nemen hoe deze van invloed zijn op je toekomst. Komen de antwoorden die je zoekt uit je eigen innerlijk weten? Als dat niet het geval is, kan het tijd zijn om de stilte binnen te gaan en de vragen te verteren, zodat je persoonlijke antwoorden te voorschijn kunnen komen. 

Beer herinnert ons er ook aan dat het Schild van het Westen de plek van alle nieuwe dagen is. Als je bang bent voor het onbekende, kan het tijd zijn de angst op te ruimen. De kracht om dit te volbrengen is de grootste Helende Kracht van Beer. Doe een beroep op Beer, en voel hoe de moed om de Toekomst te leren kennen je geest vult.

In al deze gevallen spreekt het Schild van het Westen over het vermogen om onze doelen te voltooien, over de erkenning van onze innerlijke krachten en over de kracht om je eigen antwoorden te vinden en te kennen. Denk erom dat wanneer we vergeten de stilte binnen te gaan, de meningen van anderen met onze eigen twijfels vermengd raken en tot beperkingen worden.