Moeder Aarde Kaart 18Wervelende Regenboog

Wervelende Regenboog, 
Je reinigende regen
Schenkt alles het leven.
De Kinderen der Aarde
Zullen weer in vrede gaan
En je kleuren helen.

Wervelende voorspellende Regenboog,
Je Krijgers staan nu op,
Broer en Zus in harmonie,
Hun ogen lichten op.

Wervelende Regenboog,
Beroer ook nu ons hart,
Zodat we samen vliegen gaan,
Nooit eenzaam of apart.
De hemel zal het toonbeeld zijn
Van onze wervelende kleuren.

Als de wervelende Regenboog is verschenen, wordt er van je gevraagd elke soort disharmonie uit je leven te bannen, zodat je kunt groeien. Geef geen voedsel aan negativiteit. Kijk naar alle lessen die nu worden aangeboden, leer ervan, en richt je aandacht dan op het scheppen van nieuwe schoonheid en overvloed in je leven. Laat je niet  vangen in het drijfzand van kleingeestige tirannen. 

Een ware, waardige tegenstander zal lessen schenken die je zonder dat er vreselijke drama’s aan te pas komen naar een gevoel van eenheid met het Zelf doen groeien. Andere kleingeestige tirannen zijn je aandacht en energie niet waard. Je hoeft de problemen van anderen niet op je schouders te nemen wanneer hun disharmonie te wijten is aan het gebrek aan eenheid in zichzelf. 

Laat alle disharmonie door de wervelende Vredesregenboog omcirkelen, en denk aan de eenheid die je met Groot Mysterie beleeft wanneer je je blik op het doel gevestigd houdt en je voeten zich op het Heilig Pad van Schoonheid. Vergeet niet dat alle uitdagingen die eenheid in de weg staan, net zo sterk zijn als jouw vermogen om ze te overwinnen.