Moeder Aarde Kaart 21Overgangsriten

Veranderingen van vele winters
markeren de cycli van het Wiel,
De lijnen op m’n oud gezicht
tonen alles wat ik voel.
De aard van mijn voorbijgaan
dat blijft een groot geheim,
Want in het diepste van mijn hart
daar ligt mijn levenslot.
Toen ik nog maar een kind was
aan het begin der tijd,
Was iedere ontdekking
een wondertje voor mij.
Nu dat ik dan oud ben,
weet ik eens te meer:
Gewicht van elke winter,
brengt ontdekking naderbij.

Een Overgangsrite markeert een tijd waarin de een of andere gewichtige verandering in het leven plaatsheeft. Als je deze kaart hebt getrokken, wordt er van je gevraagd aantekening te houden van de groei en de verandering die optreden, omdat zij vorm zullen geven aan je toekomst. De veranderingen kunnen klein of geleidelijk zijn, maar je bent aan het veranderen. De veranderingen kunnen drastisch en wereldschokkend zijn en een gevoel van verwarring achterlaten, maar elke verandering komt op een bepaalde manier je groei ten goede.

De Overgangsritekaart kan als je de magie en spontaniteit van het leven bent kwijtgeraakt, ook spreken over behoefte aan afwisseling. Alleen jij kunt de beslissing nemen om gedeprimeerdheid in opwinding te verandering. Als je deze beslissing hebt genomen, wees dan bereid om met Adelaar te vliegen en de nieuwe vrijheden te ervaren die deze veranderingen teweeg kunnen brengen.  

In al deze gevallen is verandering de sleutel. Denk eraan: als het ogenblik dat je ervaart niet mooi is, herschep het dan, en je zult het initiatief hebben genomen tot je eigen Overgangsrite.