Moeder Aarde Kaart 28 – Medicijnbundel

Symbolen van verwantschap
Met Aardes Bondgenoten,
Kracht om ons te helen
En opnieuw te leven.

Talenten die we eren, 
Vermogens die we loven,
Kracht en mededogen
Leiden onze weg.

Als de Medicijnbundel jou vandaag in handen is gevallen, wordt er van je gevraagd om de wijsheid van je Voorouders en de Bondgenoten te eerbiedigen. Als je niet zeker weet wat de boodschappen zijn, kijk dan naar de krachten die je nu worden geschonken en reken deze tot je persoonlijke Kracht. Deze hulp vormt een ondersteuning van je huidig pad en zou als aanmoediging van je Medicijnhelpers moeten worden herkend. Via hen zou je de moed kunnen vinden om het Zelf te steunen.

De focus van deze kaart vertelt je dat je niet alleen bent. Het Pad mag momenteel dan moeilijk zijn, je wordt tijdens je klim gesteund. Als je gemakkelijk over het Pad voorwaarts gaat, staan jij en de Bondgenoten op één lijn en ervaar je hun hulp. Wees dankbaar.

In al deze gevallen wordt er van je gevraagd op te merken door wie je wordt geholpen en na te gaan of je iets terug kunt doen door anderen te steunen. De hulp van de Medicijnhelpers neemt niet af wanneer je struikelt op je pad. Je zou hun voorbeeld moeten volgen en ook trouw moeten blijven aan hen die je hebt geholpen. Verraad na vertrouwen is dodelijk. Om Bondgenoten te hebben moet je ook leren hoe je er een kunt zijn.